Kritik mot förslag om globalt program för utbyte av njurar

28 augusti 2018

Den nationella organisationen för organtransplantation i Spanien vänder sig mot ett föreslag om ett globalt program för organutbyte – "global kidney exchange" eller "crossover donation" – och kallar det för "dold organhandel, som leder till exploatering". Även Europarådet har uttalat sig mot förslaget.

Köerna till njurtransplantation är långa, och ofta har de som köar anhöriga som är beredda att donera en njure, eftersom njurar från levande donatorer fungerar något bättre på lång sikt. Det är dock inte självklart att den njure som kan doneras passar mottagaren; såväl blodgrupp som vävnadstyp måste matcha vid donation så att det inte tillstöter avstötningsreaktioner.

Amerikanen Alvin Roth, som 2012 tilldelades riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, har tidigare föreslagit en lösning för situationen. Han fick priset för sitt arbete med matchningsmekanismer: att ta tillvara de njurar som människor vill donera, för att så många njurpatienter som möjligt skall kunna få nya, fungerande organ. Det skulle gå till så att man donerar en njure till en global organbörs och i utbyte får ens släkting en matchande njure.

Roths förslag om ett globalt organutbyte, global kidney exchange, skulle kunna utföras med donatorer från fattiga länder, där man inte har råd med en transplantation.

"Organhandel som leder till exploatering"

Ordföranden för den spanska transplantationsorganisationen, Beatriz Dominguez Gil, menar att idén inte är något annat än en "ny form av organsmuggling, presenterad som ett gott, etiskt initiativ". Hon anser att initiativet "under täckmantel som hjälp från rika länder till fattiga länder faktiskt är dold organhandel, som bara leder till exploatering". Läs mer >> 

Beatrice Dominguez Gil är kritisk till att förslaget, som ännu inte realiserats, redan har fått ett sorts godkännande av "Nobelpriset i ekonomisk vetenskap".

Även från Europarådets kommitté för organdonation samt från kommittén för bioetik kom i våras kritik mot global kidney exchange-konceptet, och man rekommenderar såväl medlemsländer som ansvariga myndigheter, sjukhus och enskilda läkare att inte delta i programmet. Man rekommenderar alla att delta i mer jämlika program för organutbyte i stället för att utnyttja ekonomisk ojämlikhet mellan länder och donatorer.  

Källa: Génèthique (www.genethique.org) och Europarådet (europa.eu)