Kritiker tystas i Belgiens dödshjälpskommission

27 februari 2018

Samtidigt som det i Belgien nyligen framhållits i en rättegång att 1 000 personer får dödshjälp varje år, utan att ha begärt det, publiceras ett brev från en avgående ledamot i landets kommission för kontroll av dödshjälp, där han beskriver hur kritiska ledamöter tystas.

Enligt Marc Cosyns, professor i medicinsk etik och palliativ vård vid universitet i Gent, får 1 000 belgare varje år dödshjälp, utan att ha begärt det. Han framhöll detta under en rättegång nyligen med en sjuksköterska, som anklagas ha mördat 20 patienter. Marc Cosyns beklagade det faktum att dödshjälp i Belgien är begränsad till patienter som har gjort en förfrågan och fått formellt godkännande, eftersom "sjuksköterskor i allmänhet förkortar patienternas liv diskret utan att bli ombedda att göra det. De är skyldiga att vidta åtgärder eftersom läkare vägrar att göra det själva", berättade han. Han menar att dödshjälp, även utan samtycke, är en enkel medicinsk procedur, som inte är mord och efterfrågade under rättegången "större öppenhet utan repressalier, för att lindra vårdpersonalens samvete".

"En kommission som medvetet bryter mot lagen"

Av helt annan åsikt är neurologen Ludo Van Opdenbosch, som i flera år har varit ledamot i Belgiens kommission för kontroll av dödshjälp. I september förra året lämnade han in sitt avgångsbrev i vilket han beskrev sitt missnöje med kommissionens övervakningsarbete. "Jag vill inte vara en del av en kommission som medvetet bryter mot lagen", skrev han.

Enligt brevet misslyckades kommissionen med att rapportera en läkare till åklagarmyndigheten, efter att en kvinna, som var både dement och hade Parkinsons sjukdom, fått dödshjälp "på familjens begäran". Läs mer >> "Läkaren frågades ut av kommissionen. Förhöret spelades in. En video av patientens tillstånd hade skickats i förväg. Det debatterades i timmar och slutligen blev det en omröstning. Det nåddes ingen två tredjedelars majoritet, som skulle innebära att denna handling vidarebefordras till åklagarmyndigheten", skriver Ludo Van Opdenbosch. Sedan beskriver han vidare hur han tystades ner när han uttryckte oro över andra potentiellt problematiska fall.

Skyddar varandra från granskning

Ludo Van Opdenbosch menar att eftersom många av ledamöterna är ledande dödshjälpsutövare, kan de skydda varandra från granskning och agera för straffrihet. Som läkare vet han hur han skall fylla i nödvändiga papper efter dödshjälp för att undvika närmare kontroll. Han anklagar kommissionen för att inte vara oberoende eller objektiv, utan i stället ta politiska beslut till förmån för dödshjälp av dementa. Dödshjälpsfall, som inte uppfyller de rättsliga kriterierna, vidarebefordras inte till åklagarmyndigheten, så som lagen föreskriver, utan kommissionen fungerar själv som domstol, beklagar Ludo Van Opdenbosch i sitt brev.

Kommissionens två ordförande, Wim Distelmans och Gilles Genicot, förnekar att det förekommit försumlighet:

– Det kan uppenbarligen uppstå en del debatter bland ledamöterna, men vår roll är att se till att lagen följs och absolut inte att bryta mot den, säger de.

Mer än 360 belgiska läkare, akademiker och andra har nu undertecknat ett upprop om stramare kontroller av dödshjälp för psykiatripatienter.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org), VOANews (www.voanews.com), National Review (www.nationalreview.com) och Génèthique (www.genethique.org)