Läkare förväntas hjälpa med dödshjälp oavsett personlig hållning efter legalisering

12 september 2018

I Australiens delstat Victoria kommer dödshjälp att legaliseras i juni nästa år. Läkare kommer att ha rätt till samvetsfrihet och inte medverka, men det förväntas att de inte på något sätt skall försöka hindra patienter att få dödshjälp och i stället hänvisa dem till en kollega.

Läkare i Australiens delstat Victoria kommer att ha rätt till samvetsfrihet när det gäller dödshjälp. Ändå anser Tom Symondson, ordförande för delstatens förbund för offentliga vårdgivare, The Victorian Healthcare Association, att patienter som vill få dödshjälp inte bör hindras av sjukhus eller läkare som vägrar att bistå.

– Lagen är mycket tydlig, man har samvetsfrihet. Men man kan till exempel inte förhala förfrågan i sju dagar, utan att berätta för patienten att man åberopar samvetsfrihet. För att vara berättigad till dödshjälp måste man anses vara döende inom sex månader, så man har inte tid att slösa bort tiden. Det är väldigt viktigt att informationen ges till patienten så snart som möjligt, för att visa respekt mot henne, säger Tom Symondson.

"Läkare skall inte stå i vägen"

Lagen träder i kraft den 19 juni nästa år. Därefter får döende vuxna, som har en förväntad livslängd på max sex månader och uppfyller andra behörighetskriterier, tillgång till dödliga läkemedel. Läs mer >> The Victorian Healthcare Association har fått till uppgift att skriva de riktlinjer som skall finnas för sjukhus och gälla hela förloppet – från patientens första begäran till intag av ett dödligt läkemedel.

De viktigaste katolska sjukhusen i Melbourne har redan uttryckt sitt starka motstånd mot dödshjälp och kommer inte att behöva erbjuda dödshjälp. Riktlinjerna kommer dock att ge vägledning för hur personal på katolska vårdinrättningar kan hänvisa patienter till andra vårdinrättningar. Läs mer >> Enligt Tom Symondson är det en "etisk förväntan" att läkare inte skall stå i vägen för vad patienter har laglig rätt till.

Källa: The Sydney Morning Herald (www.smh.com.au)