Läkare som är för läkarassisterat självmord har sällan medverkat själva

01 februari 2018

I USA har en undersökning kommit fram till att även om allt fler läkare är positiva till läkarassisterat självmord eller dödshjälp, har få varit delaktiga. Ett antal av de tillfrågade uppger också att de avböjt att medverka, även läkare verksamma i delstater där det är lagligt.

Det är en undersökning från den medicinska nyhetstjänsten Medscape Medical News, som visar att av nästan 300 tillfrågade läkare arbetar 16 procent i delstater som tillåter läkarassisterad dödshjälp. Av dem är det endast 17 procent, som har medverkat vid läkarassisterat självmord medan 13 procent har fått en förfrågan som de avböjde, och 70 procent uppgav att de aldrig blivit ombedda att hjälpa med läkarassisterat självmord.

Å andra sidan svarade 62 procent av de läkare som arbetar i delstater som inte tillåter läkarassisterat självmord att de velat ha möjligheten. Lagstiftningen för läkarassisterad dödshjälp ses av 56 procent av alla de tillfrågade läkarna som en positiv utveckling.

Allt fler positiva till läkarassisterat självmord

I USA är det sex delstater som har legaliserat läkarassisterat självmord, och fler delstater överväger liknande lagstiftning. Tidigare undersökningar från Medscape visar att 57 procent av läkarna tillfrågade 2016 ansåg att läkarassisterat självmord borde vara tillgänglig för obotlig sjuka, jämfört med 54 procent 2014 och 46 procent 2010.

Avstå från intensivvård

I den senaste undersökningen kommenterade några läkare ansträngningen att både respektera patientens önskemål om att inte förlänga lidandet och läkarnas åtagande att inte skada någon patient. Läkarna skiljer mellan att avstå från viss intensivvård och faktiskt hjälpa till att avsluta ett liv.

– Vår roll är att lindra den döendes och anhörigas lidande. Jag är väl medveten om att våra behandlingsmetoder kan bli former av tortyr. Således bör vi ibland avstå från en del intensivvård. Jag är mycket bekymrad över att läkarassisterat självmord skulle kunna missbrukas, säger läkaren Ian Hunt till Medscape.

Tveksamt för psykiskt sjuka

Läkare är också oroliga för psykiskt sjuka patienter. Psykiatern Edward Childe är i princip positiv till läkarassisterat självmord, men pekar på problemen med psykisk sjukdom:

– Jag skulle vara tveksam att ge det till psykiskt sjuka. Jag har märkt att allvarligt sjuka patienter, som har förvärrats genom år av fysiska behandlingar, har lyckats bli bra med anpassad psykoanalytisk behandling, säger han.

Källor: Medscape (www.medscape.com) och HealthLeaders Media (www.healthleadersmedia.com)