Långt fler aborter i Indien än tidigare uppskattat

10 januari 2018

Enligt en aktuell studie är antalet aborter i Indien tjugo gånger högre än tidigare uppskattningar: 15,6 miljoner barn aborterades 2015. Samtidigt höjs krav på att utöka abortgränsen bortom 20 veckor.

Studien publicerades i facktidskriften The Lancet av Guttmacher Institute (dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30453-9), som arbetar för rätten till abort, och gör gällande att de flesta aborter i Indien görs utanför godkända kliniker och utan recept på de läkemedel som används, trots att Indien har en av de mest liberala abortlagarna i Asien. En kommentar till studien, från världshälsoorganisationen WHO:s forskningsinstitut för mänsklig reproduktion, betonar samtidigt att inte alla olagliga aborter nödvändigtvis anses vara osäkra av WHO.

Indiens abortlagstiftning är från 1971 och tillåter fri abort fram till graviditetsvecka tolv. Mellan vecka tolv och vecka tjugo krävs två läkares godkännande, och därefter är abort enbart tillåten för att rädda mammans liv.

Vill utöka abortgränsen

Abortförespråkare motsätter sig kravet på att läkare skall godkänna abort efter vecka tolv, liksom kravet på samtycke från vårdnadshavare när underåriga flickor gör abort.

Antalet 15,6 miljoner aborter är en hög siffra även med hänsyn till Indiens stora befolknings. Aborttalet i Indien är 47 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–49 år, att jämföra med Sverige – som är högst i Västeuropa – som 2016 hade ett aborttal på 21. Studien påpekar att Indiens andel oplanerade graviditeter är jämförbar med Nepal och Bangladesh men lägre än Pakistan. Ungefär hälften av graviditeterna i Indien är oplanerade, enligt studien, vilket är på nivå med USA. En tredjedel av landets graviditeter slutar med abort.

Mer preventivmedel

Studien rekommenderar utökning av godkända abortkliniker genom att utbilda sjuksköterskor och barnmorskor till att kunna utföra medicinska aborter. I en kommentar i The Lancet till artikeln förespråkar Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi på Karolinska Institutet, en rad strategier för att få bukt med de höga aborttalen, däribland att utöka tillgången till preventivmedel och göra medicinska aborter mer tillgängliga genom att förbättra distributionen av läkemedlen och utbilda fler i att tillhandahålla dem.

Källa: LifeNews (www.lifenews.com) och The Lancet (www.thelancet.com)