Livets systrar ger hopp åt pro-life-rörelsen

31 januari 2018

Den amerikanska orden Sisters of Life – Livets systrar – har ett budskap till kvinnor och till pro-life-rörelsen: "Du är inte ensam".

Under 1990-talet var den amerikanske kardinalen John O'Connor i New York en framträdande ledare i kyrkans pro-livsrörelse och såg abortfrågan som en av dåtidens viktigaste. Han reflekterade över den helige Ande genom kyrkans historia givit upphov till olika kommuniteter för att möta olika utmaningar. I en tidningskolumn föreslog han att det var dags för en ny orden att ta sig an abortens utmaningar: "Hjälp sökes: Systrar för livet", var kardinalens rubrik, och åtta unga kvinnor svarade och grundade formellt en kongregation den 1 juni 1991. Idag finns mer än 100 systrar, och medelåldern är runt 35.

– Ingen av oss ingick tidigare i en religiös orden. Gud kallade oss från olika uppgifter, som forskare, universitetslärare och bibliotekarier, säger sr. Josamarie SV, en av de första kvinnorna som gick med i Livets systrar, till nyhetstjänsten Catholic News Agency.

Vill erbjuda andra alternativ än abort

En annan syster är sr. Mary Elizabeth, som sedan 1993 är med i orden efter sin examen från franciskanernas universitet i Steubenville. Hennes ambition är att erbjuda andra alternativ till kvinnor som ser abort som enda lösning.

– Vår andlighet riktar in sig på eukaristin och jungfru Maria. I var och en av våra kloster deltar systrarna i mässan och tillbringar dagligen en tid i eukaristisk tillbedjan. Dessutom samlas systrarna till tidebönen och vi ber varje dag rosenkransen tillsammans för att stödja arbeten i pro-livsrörelsen i vårt land och hela världen, säger Sr. Mary Elizabeth SV.

Orden är inriktad på att försvara det mänskliga livet i alla stadier. Systrarna deltar i en rad olika uppdrag, från att praktiskt ta hand om kvinnor i krisgraviditeter eller kvinnor som ångrar abort till att studera bioetik och teologi. I ordenshuset i Upper West Side på Manhattan bor gravida kvinnor i krissituationer med systrarna, tar del i bönelivet och stannar tills de känner sig redo att återvända efter barnets födelse. Vanligtvis bor de hos systrarna mellan sex månader och ett år.

Pressade till abort

– De flesta kvinnor som kommer till oss har övergivits av alla och är osäkra på vad de skall göra. De är pressade till abort av sin familj, av sina vänner, av vården, av arbetsgivaren – det är verkligen skandalöst. De behöver bara någon som stöder och uppmuntrar dem i sitt beslut att behålla sitt barn, säger sr. Mary Elizabeth SV.

Tillsammans med en grupp volontärer tar Livets systrar hand om omkring 1 000 kvinnor varje år. De ger kvinnorna det praktiska stöd de behöver från blöjor, babyflaskor, barnvagnar, spjälsängar, barnkläder och mammakläder, till att hitta säkra bostäder, flytthjälp, utbildnings- eller arbetsansökningar, skriva ett CV och hitta arbete. Dessutom öppnar några volontärer, som samarbetar med systrarna, sina hem för kvinnor i kris och erbjuder vänskap och stöd. Även enkla gester som att prata eller sms:a med gravida kan vara till hjälp för kvinnor som saknar stöd.

Vill levandegöra en kärlek till livet

Systrarna når ut med sitt arbete genom sitt reträttcentrum i Stamford i Connecticut, ett utbildningscentrum i Maryland, sin närvaro på Världsungdomsdagarna och March for Life liksom föredrag på högskolor och i församlingar. Med sina liv helt ägnade åt livets försvar varje dag på året, syftar systrarna till att levandegöra en kärlek till livet i världen. Deras hopp är, enligt syster Mary Elizabeth, att vara "en andlig kraft som skapar en ny livskultur hos män och kvinnor över hela världen".

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)