Mänskliga ägg odlade i laboratorium

14 februari 2018

Forskare i Edinburgh och New York har för första gången odlat fram mogna mänskliga äggceller i laboratoriemiljö. Det kommer dock att ta åratal innan metoden är mogen för klinisk användning, tror de.

I en artikel i facktidskriften Molecular Human Reproduction (doi.org/10.1093/molehr/gay002) skriver biologen Evelyn Telfer från universitetet i Edinburgh hur forskargruppen odlade fram mogna, befruktningsdugliga mänskliga ägg från omogna äggblåsor, som man hade fått från biopsier av äggstockar.

Fåtal äggceller klarade sista steget

Hos tio kvinnor togs biopsier från äggstockarna i samband med att de gjorde kejsarsnitt. Dessa placerades sedan på ett speciellt membran, där man hade tillsatt olika tillväxtfrämjande proteiner. Av de 310 äggblåsor man började med var det 32 äggceller som klarade det sista steget och som uppfyllde kraven för befruktning.

Ingen av dem befruktades, och därför återstår att se huruvida de laboratoriemognade äggcellerna faktiskt kan utveckla levande embryon och huruvida det skulle kunna leda till att ett friskt barn föds. Det finns indikationer på att utvecklingen av äggcellen i laboratorier kan avvika från naturlig mognad. För det första påskyndades utvecklingen, som normalt sker under fem månader, på konstgjort sätt till 22 dagar. Dessutom visade äggcellerna avvikelser.

Åratal innan metoden är mogen

Experter som intervjuats i brittiska medier har därför uttryckt sin skepsis. Deras slutsats är att det förmodligen kommer att ta åratal innan metoden är mogen för klinisk användning. Evelyn Telfer hoppas att metoden kommer att hjälpa att förstå hur ägg utvecklas, och vad som går fel vid fertilitetssjukdomar som leder till brist på ägg.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), BioEdge (www.bioedge.org) och New Scientist (www.newscientist.com)