Markant ökning av komplikationer efter medicinska aborter

03 oktober 2018

I Sverige görs långt de flesta medicinska aborter i hemmet. Det finns dock endast lite kunskap om biverkningarna, och enligt en studie från Skaraborg har komplikationer efter medicinsk abort fördubblats på sex år.

Enligt studien, publicerad i facktidskriften BMC Women's Health (doi.org/10.1186/s12905-018-0645-6), har komplikationerna i samband med medicinska aborter (före 12 veckors graviditet) ökat från drygt fyra procent 2008 till drygt åtta procent 2015. Orsaken till ökningen är okänd, men antas bero på att allt fler aborter avslutas i hemmet, förmodar artikelförfattarna.

Vanligt med ofullständiga aborter

Studien omfattade alla kvinnor som genomgått aborter på Skaraborgs sjukhus mellan 2008 och 2015 – totalt 4 945 aborter. För majoriteten rekommenderades medicinsk abort i hemmet, vilket har blivit allt mer vanligt. År 2015 genomfördes 85 procent av alla medicinska aborter före den 9:e graviditetsveckan hemma – en ökning från 2008–2010, då andelen var 75 procent.

Den vanligaste komplikationen efter medicinska aborter är en ofullständig abort, blödning och infektioner. Screening för vanliga infektioner och könssjukdomar före aborten, med påföljande antibiotikabehandling, bidrog inte till att undvika alla infektioner efter aborten, fastslår artikelförfattarna.

Källa: BMC Women's Health (bmcwomenshealth.biomedcentral.com)