Medborgarinitiativet En av oss får avslag av EU-domstol

25 april 2018

Europeiska unionens domstol avvisade i veckan ett klagomål från organisationerna bakom medborgarinitiativet En av oss. Klagomålet gällde EU-kommissionens beslut att inte ta upp medborgarinitiativet till vidare diskussion, och EU-domstolen motiverade sitt beslut med att det är EU-kommissionens eget beslut hur medborgarinitiativ skall hanteras.

Enligt klagomålet till EU-domstolen var det fel av EU-kommissionen att välja att inte lägga fram ett lagförslag i enlighet med förslaget från medborgarinitiativet En av oss, som 2013-2014 fick stöd av drygt 1,7 miljoner EU-medborgare, som ville få Europaparlamentet att ta upp frågan om rättsligt skydd för mänskliga embryon till debatt. Läs mer >> 

Enligt domslutet motiverade kommissionen sitt beslut tillräckligt och begick inget fel i sin bedömning av den rättsliga situationen. Kommissionen hävdade att EU:s ekonomiska stöd till forskning på mänskliga embryon är utformat för att förbättra kvinnors hälsa och att det är föremål för strikta kontroller.

Domstolen fastslog att kontroller införts inom ramen för EU:s forskningsbudget Horizon 2020 för att säkerställa att "inte finansiera förstörelsen av mänskliga embryon". Vidare pekade man på att finansiering från EU går till säkra aborter i ett antal utvecklingsländer, och att FN:s millennieutvecklingsmål siktar på att minska antalet dödsfall i samband med förlossning med 75 procent samt att möjliggöra "allmän tillgång till reproduktiv hälso- och sjukvård". Domstolen betonade vidare att EU:s stöd till sjukvården i utvecklingsländer "markant har bidragit till att minska antalet aborter, eftersom det ger tillgång till säkra och högkvalitativa tjänster, som bra familjeplanering, brett utbud av preventivmedel och akut-p-piller och omfattande sexualundervisning ".

Ett liknande medborgarinitiativ, Stop Vivisection, med förslag till EU-regelverk i syfte att stegvis avskaffa djurförsök, fick stöd av 1,1 miljoner EU-medborgare och ledde till att EU-kommissionen organiserade en konferens om att förhindra djurförsök.

– Att skydda djur verkar varar viktigare än att skydda människor. Det är cyniskt att stoppa djurförsök av legitima, etiska skäl men att tillåta experiment med mänskligt liv och finansiera dem generöst. Det innebär att om målen för stora demokratiska medborgarinitiativ passar kommissionen, kommer de att accepteras, annars inte. Således blir varje medborgarinitiativ en fars, säger Alexandra Linder, ordförande för den tyska organisationen Bundesverband Lebensrecht.

Källor: Aktion Lebenrecht für Alle (www.alfa-ev.de), European Centre for Law and Justice (eclj.org) och Euractiv (www.euractiv.com)