Mottagningar ger alternativ till abort i USA

11 september 2018

I USA fick nära två miljoner kvinnor i fjol gratis vård från mottagningar som erbjuder hjälp och olika former av vård till oväntat eller oplanerat gravida, förra året till ett värde av mer än 161 miljoner dollar, enligt en aktuell rapport. Personalen på mottagningarna arbetar oftast som volontärer och är under ständig attack av abortförespråkare.

Det amerikanska forskningsinstitutet Charles Lozier Institutes har sammanställt en rapport över 2 600 mödramottagningar i USA, som ingår i pro-life-nätverk som Care Net, Heartbeat International, National Institute of Family och Life Advocates.

– Mottagningar finns för att hjälpa och stödja mammor i det modiga beslutet att ge sina barn liv även under de svåraste omständigheterna. Denna rapport beräknar resultatet av deras kärleksuppdrag rent konkret, säger Chuck Donovan, ordförande för Charles Lozier Institute.

Professionell gratis mödravård

Enligt uppgifter från 2017 försåg mottagningarna nästan två miljoner kvinnor med gratis vård, till en beräknad årlig besparing för samhället på 161 miljoner dollar (ca 1,5 miljarder kr). Gratis ultraljudsundersökningar står för uppskattningsvis 100 miljoner dollar (ca 1 miljard kr) av besparingarna, därtill kommer personalens arbetade timmar som uppskattningsvis utgör dryga 14 miljoner dollar (ca 126 miljoner kr). Över 70 procent av mottagningarna erbjuder gratis ultraljud, en ökning från 24 procent 2010, och det finns 100 mobila ultraljudsenheter anslutna till de olika mottagningarna.

Förra året arbetade vårdanställda 400 000 timmar oavlönat med att göra ultraljudsundersökningar och ytterligare över 67 000 frivilliga, varav 7 500 vårdutbildade, volontärarbetade vid mottagningarna. Man erbjöd 680 000 gratis graviditetstester och 300 000 blivande föräldrar fick gå en föräldrakurs. Över 24 000 kvinnor fick stöd efter abort, inklusive rådgivning och hänvisning till professionell hjälp till dem som behövde.

– Tusentals mottagningar runt om i landet ger gratis vård till miljontals kvinnor, liksom tiotusentals män, vilket sparar samhällen nästan 161 miljoner dollar årligen. Nio av tio personer som finns på mottagningarna är frivilliga, däribland uppskattningsvis 7 500 vårdutbildade. Utöver siffror som dessa finns det värdet av räddade liv, som inte går att beräkna, familjer som stärks, och kvinnor och män som blir helade från aborttrauman, förklarar Chuck Donovan.

Motarbetats av abortförespråkare

Trots att mottagningarna bemannas av frivilliga och ger hjälp till kvinnor, som ofta har oväntade graviditeter, har de motarbetats av abortförespråkare. Enligt en tidigare dom i Kalifornien skulle pro-life-mottagningar tvingas informera om gratis eller billiga aborter. I juni stoppade dock USA:s högsta domstol lagförslaget och beordrade en lägre instans att ompröva domen.

Källor: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com) och Charles Lozier Institute (www.lozierinstitute.org)