Nackdelar med social äggfrysning bör inte ignoreras, varnar läkare

04 september 2018

Trots att allt fler kvinnor väljer att frysa ner sina ägg som försäkring mot en förväntad sjunkande fertilitet när de blir äldre, är det få som verkligen kan dra fördel av metoden. Läkare menar därför att kvinnor bör få bättre information om möjligheter och risker med äggfrysning.

Kvinnor som fryser ner sina ägg av sociala skäl måste få bättre information om de risker som finns för att äggen inte kommer att kunna användas och om de höga kostnaderna, varnar medlemmar i den brittiska läkarföreningen Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Läs mer >> 

– Antalet framgångsrika behandlingar med äggfrysning har förbättrats avsevärt de senaste åren, så att kvinnor kan frysa sina ägg av sociala skäl om de ännu inte är redo att få barn. Det måste dock betonas att äggfrysning inte garanterar ett barn i framtiden, påpekar professor Adam Balen, talesman för läkarföreningen och överläkare i reproduktiv medicin vid Leeds universitetssjukhus.

Liten chans och hög kostnad

I Storbritannien måste ägg, som frysts av sociala skäl, användas inom tio år och de flesta brittiska kvinnor, som använder metoden, är över 35 år. Forskning visar att drygt åtta procent av ägg, som frusits ner från kvinnor under 36 år, kan resultera i levande födslar. Detta sjunker dock till drygt tre procent hos kvinnor mellan 36 och 39 år. Det behövs därför många fler ägg från kvinnor som är nära 40 för att få en rimlig chans till graviditet. Därtill kommer höga kostnader för flera omgångar av stimulering av äggstockarna, lagringsavgifter och framtida fertilitetsbehandlingar.

"Orealistiska förväntningar"

Samtidigt rapporterar ett av Europas största fertilitetscentra, Centrum för reproduktivmedicin i Bryssel, att bara åtta procent av kvinnorna faktiskt använder sina ägg och försöker bli gravida, Läs mer >> och bara en tredjedel av dem lyckas bli gravida. Genomsnittsåldern hos kvinnorna som fryser ner sina ägg på kliniken är drygt 36 år.

Allt fler kvinnor har börjat frysa sina ägg av sociala skäl, men Michel De Vos från kliniken i Bryssel varnar för "orealistiska förväntningar" bland kvinnor över 35:

– Våra resultat visar att en av tre kvinnor som återvänder till kliniken blir gravid med sina frysta ägg. Läs mer >> Äggen frystes ner när de var i genomsnitt 36 år och sedan kommer de tillbaka när de är i genomsnitt 42. Äggkvaliteten, liksom vid varje fertilitetsbehandling, sjunker markant med åldern, och framgångsgraden blir lägre än 33 procent hos kvinnor i den åldern, säger Michel De Vos

Källor: BioEdge (www.bioedge.org), BioNews (www.bionews.org.uk) och ScienceDaily (www.sciencedaily.com)