Nederländerna startar biobank för aborterade foster

01 mars 2018

Universitetssjukhuset i Amsterdam har börjat fråga föräldrar om de vill donera sitt ofödda barn efter abort eller missfall till en nystartad biobank i forskningssyfte.

Biobanken med donerade foster syftar till att studera genetiska avvikelser samt fosterutveckling hos normalutvecklade ofödda barn.

Hittills har sjukhuset använt foster som donerats spontant till forskning. Enligt embryologen Bernadette de Bakker räcker dock inte antalet foster, som erhållits på detta sätt, till.

– Fostren måste skickas till biobanken så fort som möjligt när föräldrarna har givit sitt samtycke och tagit avsked. Deras anonymitet är garanterad. Fostren kommer att behandlas med största respekt, eftersom ett 24-veckor gammalt foster mäter cirka 30 cm och knappast kan refereras till som bara ett par celler, säger Bernadette de Bakker.

Källa: Génèthique (www.genethique.org)