Nej till surrogatmoderskap i Sverige, enligt regeringen

05 februari 2018

Sveriges regering kommer inte att tillåta surrogatmoderskap i den svenska hälso- och sjukvården, rapporterar Sveriges Radio.

Regeringen kommer inom kort att fatta beslut om ett nytt lagförslag för att underlätta för ofrivilligt barnlösa, enligt Sveriges Radio. Surrogatmoderskap – att en kvinna bär och föder barn åt någon annan – skall dock inte tillåtas, säger Heléne Fritzon, biträdande justitieminister, till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Utredning sade nej till surrogatmoderskap

År 2013 tillsattes en särskild utredare för att se över om de då befintliga möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar behövde utökas. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till altruistiskt surrogatmoderskap, dvs. surrogatmoderskap utan betalning till kvinnan som bär och föder barnet.

I slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap, som överlämnades till regeringen i februari 2016, rekommenderade utredaren Eva Wendel Rosberg att surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige pga. risken att kvinnor utsätts för påtryckningar. Efter att betänkandet varit ute på remiss och därefter beretts inom Justitiedepartementet, har regeringen nu beslutat att gå på utredarens linje. Läs mer >> 

Stockholms katolska stift gav, genom Respekt, in ett yttrande till justitiedepartementet i maj 2016 om utredningens slutbetänkande. I yttrandet påpekas att Katolska kyrkan helt delar utredningens slutsats om att surrogatmoderskap inte bör tillåtas. Läs mer >> 

Källor: Regeringen (www.regeringen.se) och Sveriges Radio (sverigesradio.se)