Norges högsta domstol ger läkare rätt till samvetsfrihet

15 oktober 2018

Norges högsta domstol satte förra veckan ett nytt prejudikat för samvetsfrihet för husläkare. Domstolen fann att Katarzyna Jachimowicz, en läkare som blev uppsagd pga. att hon inte ville sätta in spiral på en patient, hade rätt att vägra utföra ett ingrepp som hon hade moraliska invändningar mot.

I sitt beslut uppmanade högsta domstolen dessutom hälsovårdsmyndigheterna att respektera rätten till samvetsfrihet för vårdanställda i deras yrkesutövning.

– Dagens beslut i högsta domstolen markerar ett viktigt steg i rätt riktning, inte bara för läkare, utan för troende i alla yrken. Domstolen skyddar en av de mest grundläggande rättigheterna, rätten att agera i enlighet med ens djupa trosövertygelse. Dr. Jachimowicz tar sitt yrke som läkare på allvar. Hon lovade att skydda livet och protesterade mot att ha del i att ta det. Domstolen fastställde idag att hon hade all rätt att göra det, sade läkarens försvarsadvokat, Håkon Bleken, efter att domen blev offentlig förra veckan.

"Ny standard för samvetsfrihet"

Det var 2015 som Norges husläkare gick miste om möjligheten att åberopa samvetsfrihet. Samma år blev Katarzyna Jachimowicz uppsagd eftersom hon pga. samvetsskäl hade bett en kollega att sätta in en spiral på en av sina patienter. Trots att samvetsfrihet för vårdpersonal är säkrad i internationell rätt förlorade hon förra året domstolsförhandlingar mot Sauherad kommun, där hon tidigare varit anställd. Senare samma år vann hon ett överklagande om uppsägningen, då en högre domstol fann att uppsägningen i sig varit fel. Hon fick dock inte rätt till något skadestånd. Läs mer >> Hälsomyndigheten överklagade i sin tur det beslutet och målet avhandlades i högsta domstolen i slutet av augusti. Högsta domstolens beslut, som kungjordes i slutet av förra veckan, fasthöll att uppsägningen varit fel och beslöt dessutom att Sauherad kommun skall ersätta Katarzyna Jachimowicz för utebliven inkomst samt betala rättegångskostnaderna för de tre rättegångarna på 2,5 miljoner norska kronor.

Katarzyna Jachimowicz hade varit fast anställd som husläkare i Sauherad sedan 2011 på en 20-procentig tjänst, och hade på sin anställningsintervju varit helt öppen med att hon inte kunde medverka till abort eller till att sätta in spiral. Detta hade kommunen accepterat, och högsta domstolen fann därför att kommunen hade brutit ett ingånget avtal, när de gav läkaren rätt mot kommunen.

– Ingen borde vara tvungen att välja mellan att följa sitt samvete eller att utöva sitt yrke. Vi välkomnar domen från högsta domstolen. Det kommer att sätta en ny praxis för skyddet av grundläggande samvetsrättigheter i Norge och andra länder. Domstolens slutsatser erkänner den grundläggande rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal, som är säkrad i internationell rätt, säger Robert Clarke från den internationella juristsammanslutningen ADF International, som stödde ärendet.

Källor: Norsk Telegrambyrå (www.ntb.no), ADF International (adfinternational.org) och SPUC (www.spuc.org.uk)