Ny abortlag i Iowa stoppad av domare

06 juni 2018

En domare har beviljat en begäran om att tillfälligt blockera Iowas nya abortlag i avvaktan på ett slutgiltigt avgörande om huruvida lagen är i enlighet med grundlagen.

Iowas nya abortlag förbjuder aborter efter att det ofödda barnets hjärtslag kunnat upptäckas med ultraljud. Lagen antogs tillsammans med nya regler, som helt förbjuder köp och försäljning av vävnad och organ från aborterade foster.

Den amerikanska medborgarrättsorganisationen ACLU, Planned Parenthood och abortkliniken Emma Goldman hävdar att lagen bryter mot både högsta domstolens beslut om kvinnors rätt till abort, det så kallade Roe v. Wade-beslutet, och mot Iowas grundlag. De begärde ett tillfällig stopp för lagen, för att se över osäkerheten för kvinnor som söker abort, och fick det beviljat av domaren Michael Huppert.

Iowas republikanske guvernör Kim Reynolds undertecknade den nya lagen den 4 maj. Lagen förväntas stoppa de flesta aborter från graviditetsvecka 6–8, med undantag efter våldtäkt, incest, vid fosteravvikelser och risk för kvinnans liv. Nu måste lagen godkännas av USA:s högsta domstol.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)