Ny dokumentärfilm om abortbistånd i Afrika

23 oktober 2018

I Storbritanniens parlament presenterades förra veckan en ny dokumentärfilm, som beskriver hur Afrikas kvinnor påverkas av många västländers finansiering av abort i Afrika.

Dokumentärfilmen Strings Attached har gjorts av Obianuju Ekeocha, ordförande för tankesmedjan Culture of Life Africa. Filmen beskriver vad som händer med utländskt bistånd, särskilt från Storbritannien, till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika.

– Denna dokumentärfilm presenterar den afrikanska sidan av saken vad gäller entusiastiska västerländska givare och hur de påverkar de afrikanska mottagarna med sina "gåvor". Vi avslöjar hur internationella abortorganisationer, som Marie Stopes International (MSI), undergräver traditionella afrikanska värderingar som respekterar mänskligt liv. Ingen bryr sig om att följa upp finansieringen, var den hamnar eller hur enskilda afrikanska kvinnors liv påverkas av den, säger Obianuju Ekeocha.

Ger plats åt afrikanska röster

Dokumentärfilmen visar Mary Stopes Internationals (MSI) verksamhet i Storbritannien och intervjuer med afrikanska kvinnor vilkas liv påverkats negativt av abort och preventivmedel. Den brittiska regeringen beviljade Mary Stopes International 44 miljoner pund (ca 516 miljoner kr) 2017 och utlovade nyligen ytterligare 200 miljoner pund (2,5 miljarder kr) för familjeplanering i Afrika och Asien. Läs mer >>

– I centrum står en brittisk organisation för reproduktiv hälsa som regelbundet får brittiskt statsstöd, vars agerande i några av de afrikanska länderna har förstört livet för afrikanska kvinnor och flickor – allt från livsförändrande biverkningar av donerade "gratis" preventivmedel till misstänkta illegala aborter. Filmen ger plats åt de afrikanska rösterna, som aldrig har hörts tidigare, med hopp om att världen äntligen kommer att lyssna på dem, lyssna på deras erfarenheter, dela deras sorg och vidta åtgärder för att avsluta denna form av neokolonialism som förstör liv i Afrika under täckmanteln av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger Obianuju Ekeocha.

"Abort ingen lösning på fattigdom"

– Vi borde ställa frågor om varför mer än en miljard pund har öronmärkts av den brittiska regeringen till stöd och främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i länder i Afrika. Abort är inte en lösning på fattigdom. Sedan 2017 har den brittiska regeringen åtagit sig att bidra med 225 miljoner pund till utvecklingsländerna varje år fram till 2022 för reproduktiv hälsovård – vilket omfattar preventivmedel och aborter. De mänskliga kostnaderna är katastrofala, säger Antonia Tully från organisationen Society for the Protection of Unborn Children.

Filmen kommer att vara tillgänglig från januari 2019.

Källa: Society for the Protection of Unborn Children (www.spuc.org.uk)