Ny lag om organdonation i Nederländerna

28 februari 2018

Nederländerna har antagit en ny lag om organdonation, som liknar den i Belgien och Spanien. Vuxna måste nu välja om de vill bli organdonator eller ej, och om man inte uppger sitt beslut antas man automatiskt vilja bli donator.

Alla vuxna i Nederländerna över 18 år, som ännu inte registrerat sig som organdonator, kommer att få ett brev med frågan om man vill donera sina organ efter döden. De som inte svarar på det första brevet, eller på det andra som skickas sex veckor senare, kommer att betraktas som potentiella organdonatorer. Man kan dock ändra sitt beslut när som helst.

Förmodat samtycke för organdonation

Lagen är avsedd att minska trycket på anhöriga, som ofta måste fatta beslut om organdonation åt den avlidna, men har kritiserats för att det anses ge för mycket frihet åt regeringen att få bestämma över medborgare efter deras död.

Även den amerikanske bioetikern Wesley J. Smith är kritisk mot lagen, eftersom dödshjälp i vissa fall "utan förfrågan eller samtycke" kan kombineras med förmodat samtycke för organdonation: "Det är sannolikt att en patient skulle kunna både få dödshjälp och bli organdonator, utan att ha begärt det".

Lagen förväntas träda i kraft 2020 och innan dess hoppas man genom kampanjer nå så många medborgare som möjligt.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och DutchNews (www.dutchnews.nl)