Ny rapport om dödshjälp i Belgien

09 augusti 2018

I Belgien presenterades nyligen den senaste rapporten från den kommission som övervakar dödshjälp. Den visar alla fall av dödshjälp som registrerades mellan 1 januari 2016 och 31 december 2017 för att göra det möjligt att klargöra om lagen har följts.

Sammanlagt 4 337 registrerade fall av dödshjälp presenteras i rapporten. Antalet ökade med 13 procent mellan 2016 (2 028) och 2017 (2 309). Läs mer >> Även antalet fall av dödshjälp, som getts i den avlidnas hem, ökade med 15 procent, och utgör knappt hälften av alla fall. Rapporten hävdar att detta speglar "patienternas önskemål att avsluta sina liv i sitt eget hem". Det förekom 40 fall av dödshjälp 2017 i samband med "psykisk ohälsa". Cancer är enligt rapporten den främsta orsaken till förfrågan om dödshjälp, men antalet avlidna efter dödshjälp som lider av flera sjukdomar, har de senaste fyra åren ökat från 232 till 444.

Tre minderåriga har fått dödshjälp

Tre minderåriga har fått dödshjälp sedan det legaliserades för barn 2014. Enligt rapporten var barnen 9, 11 och 17 år; två avled under 2016 och ett barn förra året. Patienterna led av Duchennes muskeldystrofi respektive en malign ögontumör och cystisk fibros. Enligt gällande lagstiftning måste minderårigas förfrågan om dödshjälp vara frivillig och väl övervägd och patientens lidande måste vara olidligt, utan förbättringsmöjligheter.

–  Det finns ingen ålder för lidande. Lyckligtvis är dödshjälp bland ungdomar fortfarande ett undantag. Även om det bara var en, skulle lagen ha varit mycket bra, säger professor Wim Distelmans, ordförande för kommissionen. Läs mer >>

Rapporten gör gällande att drygt 76 procent av fallen avrapporterats "utan fel från ett juridiskt perspektiv och accepterades från början", för återstående fall begärdes "ytterligare information". Kommissionen rekommenderar " större budget för att klara det ökande antalet förfrågningar".

Källor: Génèthique (www.genethique.org) och MercatorNet (www.mercatornet.com)