Nya riktlinjer för dödshjälp i Nederländerna

12 juni 2018

I Nederländerna får samtliga 14 000 husläkare i dagarna ett brev med nyskrivna riktlinjer för dödshjälp, som skall hjälpa dem att förstå hur de kommer att utvärderas av kommittén som övervakar dödshjälp. De nya riktlinjerna visar att tröskeln för dödshjälp i Nederländerna är mycket låg.

Nederländerna var 2002 det första landet i världen att legalisera dödshjälp för patienter med "outhärdligt lidande utan möjligheter till förbättring". Antalet människor som får dödshjälp har ökat stadigt från 3 316 rapporterade fall 2010 till 6 585 i fjol. Läs mer >> 

De nya riktlinjerna visar att tröskeln för dödshjälp i Nederländerna är låg. Hälsominister Hugo de Jonge var tydlig när han presenterade dem för pressen:

– De nya riktlinjerna måste erbjuda vägledning eftersom det för många läkare är onaturligt att ge dödshjälp, sade han då till Nederlands Dagblad.

Lidande kan vara subjektivt

Riktlinjerna ägnar stor vikt åt dödshjälp för patienter med "tilltagande ålderskrämpor", som "synproblem, hörselproblem, osteoporos, artros, balansproblem, kognitiv försämring", med andra ord tillstånd, som är vanliga när man blir äldre. Inga krav på någon dödlig sjukdom finns, och inte heller någon åldersgräns.

Det enda övervägandet som läkaren skall göra är om patienten lider outhärdligt utan möjlighet till förbättring. Riktlinjerna påpekar att detta kan vara subjektivt. "Huruvida lidandet är outhärdligt är ibland svårt att bestämma, eftersom upplevelsen av att lida är djupt personlig." Läkarna uppmanas se till patientens vårdhistorik, händelser under livet, personlighet, värderingar och smärtgräns. Läkaren skall "inte bara sätta sig själv i situationen utan även se situationen från patientens perspektiv".

Riktlinjerna tar även upp dödshjälp för patienter med långt gången demens, även om det är kontroversiellt och många läkare vägrar att ge dödshjälp till dementa. I januari avgick medicin-etikern Berna van Baarsen från utvärderingskommittén för dödshjälp för att hon vänder sig mot lagen som tillåter att demenspatienter, som inte gett något uttryckligt, muntligt samtycke, kan få dödshjälp. Läs mer >> 

"Är det värt det?"

Även frågan om dödshjälp för psykiatripatienter tas upp. Antalet psykiatripatienter som får dödshjälp har ökat markant från 13 rapporterade fall 2011 till 83 fall i fjol. De kan få dödshjälp om deras lidande uppfyller kriterierna för "outhärdligt utan möjligheter till förbättring" – även om de är mycket unga. I januari fick en ung, fysisk frisk kvinna men med psykiska problem, dödshjälp. Läs mer >> 

 Enligt riktlinjerna måste läkarna noga överväga om det finns ytterligare behandlingsalternativ för psykiatripatienter, men det står också att patienten inte är skyldig att prova alla alternativ.
– Man kan alltid hävda att det finns ytterligare en behandling att prova. Men frågan är – givet patientens styrka och oddsen att se förbättringar – om det är värt det, säger Jacob Kohnstamm, ordförande för övervakningskommittén, till Nederlands Dagblad.

Källa: Reformed Perspective Magazine (reformedperspective.ca)