Nya riktlinjer för sena aborter

05 juni 2018

Enligt nya riktlinjer för omhändertagande vid sena aborter skall foster som lever efter aborten inte få livräddande behandling av vårdpersonalen. Beslutet motiveras med att kvinnan, som fått aborttillstånd genom sin ansökan, redan har tagit ställning till att sådana åtgärder inte skall vidtas.

De nya reglerna slås fast i ett så kallat konsensusdokument, dvs. riktlinjer för handläggning och omvårdnad vid aborter från och med graviditetsvecka 18+1, som tagits fram av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) i samråd med Svenska Neonatalföreningen och Arbets- och referensgruppen för familjeplanering, på uppmaning av Socialstyrelsen.

I dokumentet fastslås att handläggning av abort och prematur förlossning är två helt olika saker som inte skall sammanblandas. Riktlinjerna tydliggör därför att om man behöver stöd vid omhändertagande av fostret efter en sen abort skall gynekolog och inte neonatolog, en barnläkare inriktning på för tidigt födda barn, tillkallas.

Bedömning av livsduglighet

"Bedömning av livsduglighet görs av gynekolog i samband med kvinnans ansökan om abort fr.o.m. v 18+1. Vi tolkar begreppet livsduglighet som möjlighet till överlevnad vid födelse i aktuell gestationsålder utan att åtgärder under graviditeten vidtas för att förbättra möjlighet till överlevnad, och utan att omedelbara resuscitationsåtgärder vidtas efter fostrets framfödande. Kvinnan som fått tillstånd till abort har genom sin ansökan om abort redan tagit ställning till att sådana åtgärder inte ska vidtas", skriver man i riktlinjerna.

De nya omvårdnadsreglerna fastslår att "om fostret uppvisar reflexmässiga rörelser såsom gasping eller ryckningar i extremiteter skall fostret omhändertas palliativt. Detta innebär att fostret bäddas in tätt (likt ett lindebarn) samt att man håller området kring fostret mörkt och varmt (undvik nedkylning)".

Socialstyrelsen har ännu inte gett någon respons på de nya riktlinjerna.

Källa: Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (www.sfog.se)