Nytt lagförslag i Kalifornien vill tillåta uppmuntran till dödshjälp

17 augusti 2018

Det var 2016 som en lag som tillåter läkarassisterat självmord trädde i kraft i Kalifornien. Nu föreslås en ändring av strafflagen, så att det inte längre skall vara förbjudet att uppmuntra någon att begå självmord, när det gäller just läkarassisterat självmord.

Strafflagens § 401 föreslås lyda:
(a) Varje person som medvetet hjälper, råder eller uppmuntrar någon annan att begå självmord är skyldig till brott.
(b) En person vars handlingar överensstämmer med bestämmelserna i lagen End of Life Option Act [lagen som tillåter läkarassisterat självmord] får inte åtalas enligt ovanstående.

Det innebär, enligt den amerikanske bioetikern Wesley J. Smith, att om någon – en anhörig på grund av ett arv, en vårdare som är trött på ansvaret, en dödshjälpsförespråkare, en läkare eller en sjuksköterska – uppmuntrar, råder, pressar, skuldbelägger, övertygar, och/eller aktivt hjälper en döende person att begå självmord i enlighet med Kaliforniens lag, kan denne inte åtalas.

Lagförslaget måste först godkännas av delstatsparlamentets lägre kammare, men väntas enligt bedömare röstas igenom.

Källa: National Review (www.nationalreview.com)