Oenighet i finska riksdagen om dödshjälp

17 april 2018

I Finland samlade ett medborgarinitiativ om att legalisera dödshjälp, som initierades hösten 2016, 50 000 underskrifter och överlämnades därefter till riksdagen hösten 2017. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott motsätter sig dock legaliseringen.

Enligt finska public service-bolaget Yle ger social- och hälsovårdsutskottet medborgarinitiativet rätt i att det i Finland finns klara brister i den palliativa vården och att dess kvalitet varierar på olika håll i landet. Utskottsledamoten Veronica Rehn-Kivi (Svenska folkpartiet) bekräftar att det rådde motsatta åsikter i utskottet då ärendet behandlades nyligen, men att utskottet ville ena sig i ett gemensamt utlåtande.

Utskottet föreslår att riksdagen tillsätter en bred arbetsgrupp, som skall utreda behovet av att reglera vård i livets slutskede, självbestämmanderätt, terminalvård och dödshjälp. Arbetsgruppen skall vid behov ge förslag till lagändringar.

Bråkdel av läkare för dödshjälp

Enligt Veronica Rehn-Kivi stänger utskottets utlåtande inga dörrar för att tillåta dödshjälp, och det finns fortfarande möjlighet att ändra lagstiftningen. Veronica Rehn-Kivi vill dock att sakkunniga reder ut hur situationen ser ut för läkarna, eftersom tidigare undersökningar visar att bara en bråkdel av de läkare, som arbetar inom terminalvården, är för dödshjälp.

Den tidigare riksdagsledamoten Henrik Lax, en av initiativtagare till medborgarinitiativet, befarar att tillsättandet av en arbetsgrupp är ett vackert sätt att avfärda frågan. Han hoppas på att ett motförslag presenteras i plenum och att omröstningen leder till att medborgarinitiativet godkänns.

Enligt riksdagens informationsavdelning kommer medborgarinitiativet tidigast om ett par veckor till behandling i plenum. 

Källa: Yle (svenska.yle.fi)