Oenighet i Nederländerna om dödshjälp för dementa

25 januari 2018

Även i Nederländerna avgår nu en ledamot från en regional kommission för kontroll av dödshjälp. Ledamoten menar att ett skriftligt livslutsdirektiv inte kan ersätta en muntlig förfrågan när det gäller dödshjälp för patienter som saknar förmåga att fatta beslut.

Kort efter nyheten om att en ledamot i Belgiens kommission för kontroll av dödshjälp har avgått, (läs mer >>) meddelar medicin-etikern Berna van Baarsen, att hon avgår från utvärderingskommittén för dödshjälp i regionen Nordholland. I tio år har hon hjälpt till att bedöma om dödshjälp utförts i enlighet med lagen, men hon meddelar nu att hon avgick den 1 januari. Orsaken: hon vänder sig mot lagen som tillåter att demenspatienter, som inte gett något uttryckligt, muntligt samtycke, kan få dödshjälp. Läs mer >>

– Jag tror inte att ett skriftligt livslutsdirektiv kan ersätta en muntlig förfrågan från patienter med avancerad demens, som saknar beslutskompetens, säger hon till den nederländska läkartidningen Medisch Contact.

Lag tillåter dödshjälp för dementa

Enligt den nederländska dödshjälpslagen kan en läkare ge dödshjälp till en patient som inte längre kan klargöra vad hon vill, men som tidigare lämnat ett skriftligt livslutsdirektiv: "Om en patient som är 16 år eller äldre, som inte längre kan uttrycka sin vilja, men innan hon uppnådde detta tillstånd anses kunnat göra en rimlig bedömning av sina egna intressen, och har gjort en skriftlig deklaration som begär att hennes liv skall avslutas, kan läkaren följa denna begäran om hon inte har välgrundade skäl att avstå från att göra det", säger lagen.

– För människor med en terminal sjukdom som cancer, där man redan har enats om dödshjälp, men som plötsligt hamnar i koma på grund av sin sjukdom, är det rimligt. Men demens är en helt annan typ av sjukdom. Den är mer ojämn och patienterna lever ofta längre. Mycket kan hända under tiden. En patient kan till exempel säga att hon skulle vilja få dödshjälp om hon inte längre känner igen sina anhöriga. Det händer. Men vid nästa besök kanske hon fortfarande känner igen sin partner eller barnen. Vad är rätt ögonblick för att ge dödshjälp då?, undrar Berna van Baarsen.

Svårt att bedöma lidande

Berna van Baarsen menar vidare att det är svårt att bedöma huruvida en demenspatient lider, eftersom patienten inte längre kan förklara det. Ibland agerar de aggressivt efter att ha blivit inlagda på vårdhem, och kan skrika att de vill hem.

– Det är självklart möjligt att patienten lider outhärdligt. Men gäller det också patienten på ett vårdhem, som sitter tyst i ett hörn? Om man inte är helt säker kan man inte anta att de lider outhärdligt, säger Berna van Baarsen.

Tidigare avhopp

Berna van Baarsen är inte den första ledamoten i en nederländsk dödshjälpskommitté, som avgår pga. tolkningen av lagen. För tre år sedan avgick Theo Boer, professor i etik vid universitetet i Groningen, och han har sedan dess blivit hård kritiker till det nederländska systemet för dödshjälp. Läs mer >> 

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)