Oenighet i Schweiz om riktlinjer för assisterat självmord

07 november 2018

I Schweiz vägrar läkarföreningen att anta riktlinjer, som föreslagits av den schweiziska akademin för medicinsk vetenskap, om att läkare kan assistera vid självmord vid "outhärdligt lidande" i samband med obotlig sjukdom eller funktionshinder. Fram tills nu har det krävts att patienten varit döende.

Läkarföreningen menar att outhärdligt lidande är för vagt som kriterium. Michel Matter, läkarföreningens vice ordförande, ger exemplet med en bipolär patient:

– När den bipoläre patienten är i en depressiv fas skulle hon uppfylla kravet på outhärdligt lidande, men inte när hon är i förhöjd sinnesstämning.

"Läkare måste skydda de mest utsatta"

Michel Matter anser att läkare måste skydda de mest utsatta patienterna vilkas situation inte alltid är tydlig:

– Genom att försvara de svagaste går läkarföreningen i takt med samhället, säger Michel Matter.

"Krävs systematisk undersökning"

Samia Hurst från universitetet i Genève, som deltog i utvecklingen av riktlinjerna, är kritisk mot läkarföreningens beslut:

– Kravet på outhärdligt lidande förekommer i flera andra lagstiftningar om dödshjälp. Jag kan förstå att läkare känner obehag för begreppet, som är baserat på läkarens personliga beslut, men därigenom speglar det också verkligheten. Enligt akademins nya riktlinjer måste bedömningen redovisas systematiskt, vilket ger ökat skydd åt psykiatripatienter. Det kräver också en systematisk undersökning av socialt lidande och hur man svarar på det. Läkare assisterar redan vid självmord även när patienten inte är döende. Akademins nya riktlinjer omfattar dessa situationer, medan de gamla inte gjorde det, säger Samia Hurst.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Association des Médecins du canton de Genève (www.amge.ch)