Oenighet om lagring av könsceller i Storbritannien

10 oktober 2018

I Storbritannien planerar en statlig kommitté för jämställdhet och mänskliga rättigheter att stämma det offentliga sjukvårdssystemet för att inte hjälpa transgenderpatienter att förvara könsceller. Samtidigt ökar antalet ungdomar som efterfrågar könsbyte mycket kraftigt.

I Storbritannien har antalet flickor som hänvisats till utredning för så kallad könsdysfori ökat från 40 åren 2009–2010 till 1 806 under 2017 och2018. Antalet pojkar ökade från 57 till 713 under samma period. En ny studie visar samtidigt att nästan två tredjedelar av barn och tonåringar, som uppger att de vill byta kön, tidigare diagnostiserats med allvarliga psykiska störningar, och många läkare är oroliga för att barn ges hormonbehandlingar inför könsbyte, utan hänsyn till långsiktiga biverkningar som infertilitet och osteoporos. Förra året fick 800 barn i Storbritannien injektioner för att stoppa puberteten, däribland några i tioårsåldern. En del av dessa fick även hormonbehandling för att påbörja processen med att byta kön.

Den statliga kommittén för jämställdhet och mänskliga rättigheter (EHRC) hävdar att det offentliga sjukvårdssystemet är skyldigt att tillhandahålla fertilitetsbehandlingar för transgenderpatienter med könsdysfori, eftersom fertiliteten går förlorad som en konsekvens av könsbytet. Om patienternas spermier eller ägg fryslagras är det fortfarande möjligt att få barn senare i livet, men eftersom många av patienterna är i tonåren har de inte råd att betala för lagringen av sina könsceller.

Fertilitetsbehandling för alla

Enligt EHRC utgör det diskriminering av dem som byter kön, när de inte får hjälp med kostnaden för att förvara könsceller. Det offentliga vårdsystemet NHS, anser å andra sidan, att de inte kan göras ansvariga att tillhandahålla fertilitetsbehandling till alla.

– Vi går vidare med våra rättsanspråk och kommer att fortsätta diskutera med NHS om behovet att säkerställa att transgenderungdomar får tillgång till hälsovårdstjänster utan diskriminering och att de enskilda inte behöver välja mellan behandling för könsdysfori och möjligheten att få en familj, säger Rebecca Hilsenrath, ordförande för EHRC.

Om NHS tvingas tillhandahålla fertilitetsbehandling till alla, kan det medföra minskad vård för övriga fertilitetspatienter – som redan nu har långa väntetider.

Källor: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk) och BioEdge (www.bioedge.org)