Portugals kyrkoledare förenade mot dödshjälp

23 maj 2018

Representanter från åtta trossamfund i Portugal undertecknade förra veckan ett gemensamt uttalande mot legalisering av dödshjälp och assisterat självmord. Uttalandet skrevs under knappt två veckor innan parlamentet förbereder sig för att rösta om frågan i slutet av maj.

Det gemensamma uttalandet betonar alla människors inneboende värdighet, oavsett kriterier som "nytta" eller "livskvalitet", och fastslår att "människans värdighet inte är beroende av något annat än personens existens".

Representanterna för de olika trossamfunden betonar även vikten av att ett fungerande nätverk för palliativ vård säkerställs i hela landet, vilket för närvarande inte är fallet. De menar vidare, att även om troende kan finna mening i lidande, är de alla överens om att onödigt lidande bör undvikas, och att meningslös behandling, som bara förlänger livet, är dålig vård.

Alla större världsreligioner

Det är representanter för Portugals evangeliska allians tillsammans med sjundedagsadventister, judar, muslimer, hinduer och buddhister liksom den ortodoxa kyrkan och kardinal Dom Manuel Clemente, patriarken av Lissabon, som har gått samman mot dödshjälp i Portugal.

I ett uttalande till media när uttalandet skrevs under yttrade patriarken förhoppningen att parlamentet kommer att ta hänsyn till trossamfundens åsikter, men också till de många sekulära myndigheter som har yttrat sig mot legalisering av dödshjälp, inklusive den nuvarande och fyra tidigare ordföranden för den portugisiska läkarföreningen och landets etikråd.

Lagförslaget för legalisering av dödshjälp har lagts fram av parlamentsledamöter från den radikala vänstern, djurrättspartiet, de gröna och de styrande socialisterna. Omröstningen kommer att ske den 29 maj, och sedan krävs presidentens signatur för godkännande. President Marcelo Rebelo de Sousa, som är katolik, har redan sagt att han inte kommer att följa sina personliga övertygelser, men han är också känd att lägga sitt veto för lagförslag som inte tagit hänsyn till expertutlåtanden.

Källa: The Tablet (www.thetablet.co.uk)