Protest mot brist på noggrannhet i belgiska dödshjälpskommissionen

22 januari 2018

I Belgien har en ledamot i landets kommission för kontroll av dödshjälp avgått, i protest mot att en dement patient med Parkinsons sjukdom har fått dödshjälp.

I Belgien har en ledamot i landets kommission för kontroll av dödshjälp avgått, eftersom en kvinna, som var både dement och hade Parkinsons sjukdom, fått dödshjälp "på familjens begäran". Enligt uppgifter från kommissionen och belgiska tidningar tillfrågades kvinnan aldrig inför beslutet om dödshjälp, och yttrandet från en oberoende läkare inhämtades först efter hennes död. Trots denna "uppenbara dubbla kränkning av lagen" valde kommissionen att inte föra fallet till domstol, eftersom det nödvändiga två tredjedelars majoritetsbeslutet inte uppnåddes:

– Det verkar som att de sex (av 16) ledamöter, som inte ville ta fallet till domstol, inte ville agera i enlighet med lagen, utan hade ett politiskt önskemål om att försvara dödshjälp under alla omständigheter, även i fall av svår demens. De befarade att ett lagligt ingripande skulle göra praktiseringen av dödshjälp långsammare i Vallonien, menar den tidigare ledamoten.

Willems Lemmens, professor i filosofi vid universitetet i Antwerpen och medlem i den belgiska bioetikkommittén, menar att fallet bekräftar den "ohälsosamma status dödshjälp har fått i samhället. Varken patientens läkare eller anhöriga såg sitt beteende som förkastligt och kommissionen gav dem rätt trots att de hade brutit mot lagen", menar han.

”Läkare upplever moraliskt tryck”

Willems Lemmens menar vidare att fallet "bara är toppen på ett isberg", eftersom ett antal dödshjälpsfall inte rapporterats till kontrollkommissionen. Han anser att en "liten minoritet av fanatiska läkare" inom kommissionen "håller vården som gisslan". Fler och fler läkare "vittnar om det moraliska tryck de upplever. Eftersom dödshjälp i allt högre grad uppfattas som en rättighet till den enskildes och anhöriges död, ifrågasätts läkarnas frihet att välja behandling samt deras samvetsfrihet". Enligt Willems Lemmens borde samhället "lyssna på läkarnas tvivel och frågor".

Dödshjälp för autistisk kvinna pga. olycklig kärkleksaffär

Även den katolske hjälpbiskopen Jean Kockerols i ärkestiftet Mechelen-Bryssel är orolig över kommissionens agerande, särskilt efter att det blivit känt att en 38-årig autistisk kvinna fått dödshjälp efter en olycklig kärleksaffär och utan nödvändig dokumentation.

– Det är chockerande att sedan kommissionen startade sin verksamhet för 15 år sedan, har de inte hänvisat ett enda fall till åklagare eller fördömt en enda läkare. De tillämpar inte lagen, utan bryter mot den. Kyrkan har länge varit medveten om att kommissionen inte fungerar som den borde. Biskoparna skulle stödja en utredning eller andra åtgärder för att säkerställa att kommissionen arbetar som den skall. Även om chansen för en lagändring är liten, kan kyrkan arbeta på moralisk och pastoral nivå med vårdpersonal och stödja kritiska röster. Vi har diskuterat hårdare tillämpning av kyrkans regler för dödshjälpsförespråkare. Men vi måste också vara försiktiga, med tanke på nyanserna i varje individuell situation, påpekar hjälpbiskopen.

I början av december lades en proposition av två parlamentsledamöter om att utvärdera dödshjälpslagen. De ifrågasätter "effektiviteten och noggrannheten i kommissionens kontroll". Parlamentsledamöterna uppmanar regeringen att inrätta en tvärvetenskaplig forskargrupp "vars uppgift blir att utvärdera dödshjälpslagstiftningen, utförandet och palliativ sedering". Läs mer >> Ytterligare en proposition lämnades in i mitten av december i ett försök att "klargöra tillämpningen av palliativ sedering i Belgien". Läs mer >> 

Källor: Génèthique (www.genethique.org) och The Catholic Herald (www.catholicherald.co.uk)