Respektera sjuka så försvinner dödshjälpens negativa skugga, manar påve Franciskus

03 oktober 2018

På en pågående konferens i Vatikanen om etik inom hälsovården påminde påve Franciskus i början av veckan om hur byråkratisering och invecklade sjukvårdssystem riskerar den djupt mänskliga dimension, som borde känneteckna förhållandet mellan läkare och patient.

"Omsorg om de sjuka, särskilt dem nära döden, kan inte reduceras till att dela ut medicin, utan måste innebära att vårda och ge tröst för att ge livet värde och mening", förklarade påven på det 4:e internationella mötet om etik i sjukvårdsadministration, som pågår i Vatikanen. "Lugn och deltagande mänsklig närhet" för döende patienter är avgörande i en tid när det finns ett "nästan universellt" tryck för att legalisera dödshjälp, påpekade påven vidare för de 70 deltagarna.

"Särskilt under dessa svåra omständigheter, om personen känner sig älskad, respekterad och accepterad, försvinner dödshjälpens negativa skugga, eller görs nästan obefintlig, eftersom värdet av hans eller hennes väsen mäts genom förmågan att ge och ta emot kärlek och inte i hans eller hennes produktivitet", poängterade påven.

Konferensens mål är att hjälpa vårdgivare att utveckla ett "koncept av bioetik i beslutsfattande". Den arrangeras av Påvliga livsakademin under ledning av biskop Alberto Bochatey från La Plata i Argentina i samarbete med Health Consensus Foundation, en organisation av lokala och internationella vårdgivare, med säte i Argentina.

Påven riktade sig särskilt till deltagarna från Latinamerika, där sjukvården påverkas av den ekonomiska krisen, vilket leder till svårigheter att utveckla nya behandlingar och adekvat tillgång till behandlingar och läkemedel. Läkare och vårdgivare kan enas om att mirakel inte är möjliga när det gäller hälsovård, sade påven, men framhöll att det sanna miraklet är "att hitta en bror i den sjuka och i den övergivna personen framför sig".

"Vi är kallade att se det enorma värdet av vårdmottagarens värdighet som människa, som Guds barn", sade påven vidare. Den främsta inspirationen för personer som arbetar inom hälsovården bör, enligt påven, vara "sökandet efter det gemensamma goda" som inte är ett abstrakt ideal, utan "en konkret person med ansikte, som ofta lider".

Påven uppmanade även deltagarna till att "vara modiga och generösa" i vården: "vi måste fortsätta att kämpa för att hålla den här länken av djup mänsklighet intakt, eftersom ingen vårdinstitution kan ersätta det mänskliga hjärtat eller mänsklig medkänsla".

Källor: La Stampa (www.lastampa.it) och Crux (cruxnow.com)