Sänkt abortgräns i Mississippi

12 mars 2018

Senaten i den amerikanska delstaten Mississippi godkände förra veckan en ny abortlagstiftning. Efter att guvernören har godkänt lagförslaget kommer abort efter graviditetsvecka15 att vara förbjuden.

Mississippi får därmed den strängaste abortlagstiftningen i USA, med undantag endast för "medicinska nödsituationer" eller allvarliga och livshotande skador på fostret. Tidigare var abort tillåten fram till graviditetsvecka 20.

Guvernör Phillip Bryant twittrade förra veckan att lagen var ett steg på vägen mot hans mål att göra delstaten till "den säkraste platsen i Amerika för ett ofött barn".

I den aktuella lagtexten talar man om "ofött barn" och "dött barn" istället för foster, och mamman kallas för "maternal patient". Lagen gör inget undantag för våldtäkt, incest eller psykisk ohälsa hos kvinnan. Det kommer även att krävas att läkare tillhandahåller detaljerad dokumentation om aborter som utförs efter vecka 15 samt ett intyg om att aborten utfördes för att rädda kvinnans liv eller för att det ofödda barnet inte hade någon chans att överleva. I hela delstaten Mississippi finns endast en abortklinik.

År 1992 förbjöd högsta domstolen delstater att strama åt abortlagstiftningen så att den skulle bli en "orimlig börda" för kvinnor, och kvinnor har enligt domstolen rätt att göra abort fram till att fostret är livsdugligt (vilket i USA anses vara vid graviditetsvecka 20). Därför hävdar en del abortförespråkare att det nya lagförslaget går emot konstitutionen, och det kommer med all sannolikhet att överklagas.

Mississippi är en av få amerikanska delstater där majoriteten av befolkningen motsätter sig abort; en rapport från Pew Research Center från 2014 visade att 59 procent i de flesta eller alla fall är mot abort.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och Quartz (qz.com)