Sjuksköterskor i Quebec vill kunna ge dödshjälp till dementa, visar undersökning

18 januari 2018

En överväldigande majoritet av sjuksköterskor, som arbetar på äldreboende i Québec, är för dödshjälp för demenspatienter som tidigare fyllt i ett livslutsdirektiv, enligt forskare från Kanada och Nederländerna.

Dödshjälp i Kanada är enligt lagen endast tillåten för patienter som är beslutskompetenta, även om de har uttryckt en begäran om dödshjälp i ett livslutsdirektiv tidigare. Denna begränsning börjar nu, mindre än två år efter att dödshjälp legaliserats, ifrågasättas. Efter att en man dödat sin dementa hustru har Quebecs socialminister bett experter att undersöka huruvida läkarassisterat självmord skulle kunna erbjudas till dementa patienter som tidigare fyllt i ett livslutsdirektiv.

Alzheimerpatienter bör få dödshjälp

"Med tanke på deras unika erfarenhet och kunskap måste sjuksköterskors röst beaktas vid beslut om huruvida den nuvarande lagstiftningen skall ändras eller ej, för att ge patienter som inte är beslutskapabla tillgång till assisterat livsslut", skriver forskare från Kanada och Nederländerna i en artikel i facktidskriften Geriatric Nursing (dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2017.12.002).

Artikeln citerar en undersökning där 514 sjuksköterskor tillfrågades varav 219 svarade. Av dessa "är 83,5 procent eniga med den nuvarande lagstiftningen, som tillåter läkare att ge dödshjälp till beslutskompetenta patienter, som befinner sig i slutet av sitt liv med outhärdligt lidande. En liknande andel (83 procent) är för att ge dödshjälp till patienter som inte är beslutskapabla, som befinner sig i slutskedet av Alzheimers sjukdom, visar tecken på oro och har skrivit ett livslutsdirektiv i förväg".

Sjuksköterskor vill själva få dödshjälp

Lika intressant som sjuksköterskornas inställning till patienter som inte kan fatta egna beslut är deras känslor om hur de själva skulle vilja bli behandlade som dementa. Om de fick reda på att de hade Alzheimers tror 79 procent att de skulle göra en formell förfrågan om dödshjälp. Om en närstående skulle få diagnosen skulle 65 procent kontakta en läkare för dödshjälp (förutsatt att personen tidigare hade fyllt i ett livslutsdirektiv).

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)