Sjutton brittiska män pappor till 500 barn

13 juni 2018

Enligt uppgifter från den brittiska myndigheten Human Fertilisation and Embryology Authority finns det 17 spermadonatorer som tillsammans gett upphov till 500 barn. Det gör diskussionen om risken för incest och genetiska avvikelser aktuell.

Nya uppgifter från den brittiska myndigheten Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) visar att 17 spermadonatorer tillsammans har gett upphov till minst 30 barn var mellan 1991 och 2015. Ytterligare 104 donatorer har mellan 20 och 29 barn var, och 1 557 andra har mellan 10 och 19 barn var. Mer än 6 000 män har genom donation gett upphov till upp till nio barn. Reglerna från HFEA stipulerar dock spermadonatorer inte får ge upphov till fler än tio familjer. Läs mer >> 

Det stora antalet barn från samma donator ökar risken för att halvsyskon skulle kunna starta ett förhållande utan att veta om att de är syskon. Om pappan för över en ärftlig risk för sjukdom, är riskerna för barnet ännu större. Läs mer >> 

”Det finns ingen perfekt donator”

I Storbritannien undersöks donerade spermier för vissa sjukdomar som hiv, hepatit B och C, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Huntingtons och cystisk fibros. Geoff Trew, klinisk chef för en av Storbritanniens största ivf-kliniker, tycker att screeningprogrammen vid donation av könsceller borde bli mer omfattande.

Allan Pacey, professor i andrologi vid Sheffield University, varnar för att ytterligare screening skulle kunna leda till att Storbritannien får brist på donerade könsceller:

– Det finns inte något sådant som den perfekta donatorn. Alla har någon defekt och om vi skall börja undersöka allt kan vi komma till en punkt där vi inte har några donatorer kvar alls, varnar Allan Pacey.

Källor: Génèthique (www.genethique.org) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)