Snabb ökning av dödshjälp i Quebec

12 december 2018

Kanadas provins Quebec legaliserade dödshjälp 2015 och sedan dess har 1 664 personers liv avslutats genom dödshjälp. Antalet fall av dödshjälp har på kort tid ökat markant: från 53 dödsfall i månaden 2017 till 93 i månaden i år.

Quebec legaliserade dödshjälp för tre år sedan och under tiden har 1 664 invånares liv avslutats genom dödshjälp, enligt en rapport som har presenterats för Quebecs parlament. Sammanlagt fick 845 personer dödshjälp under de nio månaderna från juli 2017 till mars 2018, jämfört med 638 under de 12 månaderna fram till juni 2017. Tydligare blir bilden månadsvis: 53 personer i månaden fick dödshjälp 2017 vilket stigit till 93 i månaden i år, en ökning med 75 procent. Läs mer >> 

Rapporten visar att tio procent av de rapporterade dödsfallen inte utförts enligt lag. Antingen var formulären för återrapportering ofullständigt ifyllda eller hade lagen uppenbarligen överträtts. Motsvarande siffra för föregående period var åtta procent. Rapporten betonar dock att "majoriteten" av fallen utförs enligt lagen.

Dödshjälp blir till förstahandsval

I en ny artikel i facktidskriften Journal of Medical Ethics (doi: 10.1136/medethics-2018-104982) konstaterar tre bioetiker från Quebec att dödshjälp håller på att bli den första snarare än den sista valmöjligheten för patienter, och att andra möjligheter undersöks för lite: Läs mer >> 

”Trots riktlinjer för vårdpersonal som innebär att dödshjälp skall behandlas som en sista åtgärd, används begäran om dödshjälp i vissa fall som utgångspunkt för samtal om vård i livets slutskede, vilket även omfattar samtal om och början på behandlingsbegränsningar och palliativ vård. Begäran om och tillhandahållande av dödshjälp kan ske plötsligt och utan dokumenterad utveckling av vården, vilket kan innebära att ansökningar om dödshjälp inte behandlas som särskilda moraliska överväganden, utan enbart rent administrativt eller juridiskt.

Om dödshjälp inte skiljer sig från annan vård i livets slutskede rent etiskt, spelar tidpunkten för begäran inte någon ytterligare etisk roll. Om dödshjälp däremot skiljer sig etiskt, och skall behandlas med särskild eftertanke, är tendensen att fördröja, undvika eller inte ha tillräckliga samtal om vård i livets slutskede särskilt problematisk med tanke på huruvida det kan påverka förfrågningar om dödshjälp” skriver artikelförfattarna i Journal of Medical Ethics.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Journal of Medical Ethics (jme.bmj.com)