Spanien fortfarande världsledande inom organdonation

15 januari 2018

Spanien behåller sin ställning som världsledande inom organdonation och transplantation. Antalet donatorer ökade i fjol jämfört med 2016 med mer än åtta procent.

I Spanien rapporterade hälsoministern förra veckan att det i fjol genomfördes 5 259 organtransplantationer, de flesta av njurar (3 269) och lever (1 247). Landet har nu varit världsledande i antalet organdonationer i 26 år i följd, enligt hälsoministern Dolors Montserrat. Spanien är "det mest generösa landet i världen" och har "ett av världens bästa sjukvårdssystem". "Fler och fler människor donerar organ som räddar liv", sade hälsoministern när de aktuella uppgifterna presenterades. Med 46,9 donatorer per en miljon invånare i fjol slog Spanien ett nytt rekord, och under de senaste tre åren har siffran ökat med cirka 30 procent. Läs mer >> 

Organdonation i Sverige

Sverige hade 2016, enligt Socialstyrelsen, 18,5 donatorer per miljon invånare, vilket är 1,5 fler donatorer än året innan. Donationsfrekvensen mäts enligt internationell praxis i antal avlidna donatorer per år och miljon invånare och gör det möjligt att jämföra mellan regioner och länder. En utredning om organdonation, tillsatt för att undersöka metoder för att öka antalet donationer, presenterades i september 2015 men har hittills inte resulterat i någon ny lagstiftning. I veckan aviserade socialminister Annika Strandhäll att utredningen kommer att göras om, eftersom regeringskansliets jurister kommit fram till att utredningens lagförslag krockar med grundlagen. I väntan på den nya utredningen och nya lagförslag, kommer regeringen, enligt Sveriges Radio, att på torsdag att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum under Socialstyrelsen, samtidigt som man avskaffar det nuvarande rådet för organ- och vävnadsdonation.

Ansträngningar att öka antalet donatorer pågår dock samtidigt inom sjukvården, och i år kommer sex svenska sjukhus att under en försöksperiod använda organdonatorer som dött av hjärtstopp, vilket hittills inte varit tillåtet.  

Källor: Deutsches Ärztesblatt (www.aerzteblatt.de), Sveriges Radio (www.sverigesradio.se) och Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)