Statliga bidrag till Planned Parenthood ökar stort, visar årsrapport

09 januari 2018

Den amerikanska organisationen Planned Parenthood, som bl.a. utför många av aborterna i USA, publicerade nyligen sin årsrapport och gör gällande att de fick mer än 500 miljoner dollar i statsfinansiering förra räkenskapsåret och utförde över 300 000 aborter i hela USA.

I sin årsrapport 2016–2017, som redogör för perioden oktober 2015-september 2016, rapporterade Planned Parenthood att organisationen tar emot färre patienter än tidigare men att statliga bidrag mestadels är stabila. Rapporten visar också ökade intäkter för organisationen. Enligt rapporten tog organisationen hand om 2,4 miljoner patienter vid sina 600 mottagningar och utförde 321 384 aborter. Trots att antalet aborter minskade något från föregående period har antalet ökat med tio procent under de senaste tio åren.

Ökade bidrag trots färre patienter

I rapporten framgår att organisationens intäkter ökade från 77,5 miljoner dollar föregående räkenskapsår till 98,5 miljoner dollar, en ökning med 27 procent. Trots minskade antal patienter har organisationen ökat sitt statliga bidrag med 61 procent på tio år, från 336,7 miljoner dollar 2006 till 543,7 miljoner dollar 2016.

Många politiska försök har på senare år gjorts för att minska statliga bidrag till Planned Parenthood, men organisationen noterade endast två procent mindre i statliga bidrag 2015–2016 än föregående period. "Regeringens hälsovårdsersättningar och bidrag" utgjorde den största finansieringskällan och utgör 37 procent av organisationens intäkter. Läs mer >> 

82 aborter för varje adoption

Rapporten visar att antalet patienter som fick preventivmedel från Planned Parenthood minskade 2015–2016, och nästan har halverats sedan 2009. Det är främst p-piller, enligt rapporten, som Planned Parenthood skriver ut.

Cancerscreening och fosterdiagnostik minskade också under perioden. Trots att antalet bortadoptioner som organisationen administrerar har ökat, utförde Planned Parenthood cirka 82 aborter för varje barn som gavs till adoption. Läs mer >> 

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)