Stor ökning av dödshjälp i Kanada

09 augusti 2018

Efter drygt två år med legaliserad dödshjälp i Kanada visar den tredje rapporten en markant ökning och sammanlagt 3 714 rapporterade fall.

Förra året avled nästan 2 000 personer genom dödshjälp och sedan provinsen Quebec december 2015 var först ut med att legalisera, rör det sig om 3 714 personer som valt detta sätt att dö. Sedan dödshjälp blev lagligt har antalet ökat stadigt; och 2017 var det över 200 fler som avled genom dödshjälp under andra halvåret än under det första.

I rapporten konstateras att en del begäranden om dödshjälp förvägrats, eftersom patienten inte varit beslutskompetent eller döden inte rimligen "förutsägbar", vilket krävs enligt lagstiftningen. Den amerikanske bioetikern Wesley J. Smith förutspår att dessa vad han kallar ”svaga” begränsningar sannolikt kommer att tas bort inom kort, och pekar på att man i Kanada redan diskuterar om man skall tillåta att man ska få kunna besluta om dödshjälp i det fall att man i framtiden drabbas av demens. Läs mer >> 

Landets högsta domstol har fastslagit att ett förbud mot assisterat självmord strider mot grundlagen då det kränker grundlagens fri- och rättigheter, och Wesley J. Smith förväntar sig att fler efterfrågningar om dödshjälp kommer att tillåtas när sjuka, som inte nödvändigtvis är döende, börjar driva sina krav i domstol, eftersom landets högsta domstol redan fastslagit att dödshjälp inte bara får vara för dem som är döende. Läs mer >> 

Wesley J. Smith konstaterar att det är chockerande hur entusiastiskt Kanada har omfamnat dödskulturen. I en artikel i tidningen The National Review pekar han på att provinsen Ontario godkänt en lag som kräver att alla läkare antingen ger dödshjälp till en beslutskapabel patient eller remitterar patienten till en kollega som inte har något emot att göra det, en lag som specifikt godkändes av en domstol, trots att domaren medgav att den kränkte bestämmelser om läkares rätt till religions- och samvetsfrihet. Läs mer >>

Den nya rapporten gör gällande att antalet dödsfall genom dödshjälp utgjort 1,07 procent av det totala antalet dödsfall i Kanada under rapporteringsperioden. Författarna jämför med andra länder, som tillåter dödshjälp, där mellan 0,3 procent och 4 procent av alla dödsfall sker efter dödshjälp.

Källor: The National Review (www.nationalreview.com) och Kanadas regering (www.canada.ca)