Storbritanniens läkarförening anklagas för att smyga in dödshjälp bakvägen

20 augusti 2018

I Storbritannien är ett utkast på nya riktlinjer om vård i livets slutskede ute på remiss, enligt vilka vårdpersonal inte behöver tillstånd från domstol för att avsluta vätske- och näringstillförsel för patienter med demens eller degenerativa sjukdomar. De föreslagna riktlinjerna kritiseras redan för att vara en förtäckt form av dödshjälp.

Efter en dom i Storbritanniens högsta domstol i somras om att vårdpersonal inte längre behöver ett domslut för att kunna avbryta näringstillförsel, undersöker nu den brittiska läkarföreningen The British Medical Association (BMA) huruvida läkare skulle kunna tillåtas att avbryta behandling av patienter som är helt oförmögna och inte längre kan tala eller äta själva.

"De kommer oundvikligen att dö"

Läkarföreningen vill kunna avsluta vätske- och näringstillförsel inte bara på patienter i vegetativt eller minimalt medvetet tillstånd, utan också på dem med vanliga degenerativa tillstånd, som avancerad demens, när det bedöms vara för patientens bästa: "På grund av deras degenerativa tillstånd befinner sig dessa patienter på en förväntad nedåtgående bana och kommer oundvikligen att dö, vanligtvis till följd av deras underliggande tillstånd, men kanske inte omedelbart och de skulle potentiellt kunna leva i många år till", skriver läkarföreningen enligt The Daily Mail.

Andra patienter som kan komma ifråga är strokepatienter och patienter med "snabbt framåtskridande hjärnskada". När närings- och vätsketillförsel avbryts avlider patienten pga. av uttorkning och svält.

Likvärdigt med att förfalska dödsintyget

Peter Saunders, som leder organisationen Care Not Killing, varnar för att förslaget är en förtäckt form av dödshjälp: "Det brittiska parlamentet har konsekvent vägrat att legalisera dödshjälp eller assisterat självmord för människor med en livskvalitet som de inte själva tycker är ‘acceptabel’ eller ‘önskvärd’. Läs mer >> Men enligt BMA är det att avsluta deras liv genom svält och uttorkning, istället för en dödlig injektion eller intag av dödligt läkemedel, helt acceptabelt. Det är inget annat än att smyga in dödshjälp genom bakdörren. Vad som i stor utsträckning döljs här i ett långt och bombastiskt dokument på 77 sidor, som få läkare eller vårdanställda kommer att läsa, är en enkel mekanism för att avsluta livet på demens- och strokepatienter samt dem i vegetativt tillstånd, som inte är döende, utan skulle kunna fortsätta att leva i flera månader, år eller till och med årtionden", skriver Peter Saunders på sin blogg.

Det föreslås även i riktlinjerna att läkare skall registrera det underliggande tillståndet som dödsorsak på dödsintyget. Professor Patrick Pullicino från universitetssjukhuset i East Kent är också kritisk och menar att detta skulle vara likvärdigt med att förfalska dödsintyget. "Det kommer helt att dölja statistiken över patienter som avlidit pga. av uttorkning och svält", påpekar Patrick Pullicino.

Källor: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk) och BioEdge (www.bioedge.org)