Större risk för leukemi hos barn vilkas mamma använt hormonella preventivmedel

17 oktober 2018

En studie i Danmark har kommit fram till ett möjligt samband mellan kvinnor som använder hormonella preventivmedel och ökad risk för leukemi hos deras barn.

Att kvinnor använder hormonella preventivmedel misstänks vara orsak till ökad risk för leukemi hos barn. Den aktuella studien undersökte sambandet mellan kvinnors användning av hormonella preventivmedel och risken för leukemi för deras barn.

Forskarna studerade 1 185 157 danska barn födda mellan 1996 och 2014, varav 606 hade fått leukemi. Barnen delades upp enligt mammans användning av hormonella preventivmedel: "ingen användning" för dem som inte hade använt denna form av preventivmedel före graviditeten, "tidigare användning" för dem som hade slutat använda det mer än tre månader före graviditeten och "nyligen använt" för dem som hade använt det fram till eller under graviditeten.

Barn, vilkas mammor "nyligen använt" någon form av hormonella preventivmedel hade högre risk för leukemi än barn till kvinnor som aldrig hade använt denna typ av preventivmedel.

"Våra resultat tyder på att om mamman använder hormonella preventivmedel påverkar det utvecklingen av akut myeloisk leukemi hos barnet. Eftersom nästan inga riskfaktorer tidigare har identifierats för barnleukemi, tyder dessa resultat på en viktig väg för framtida forskning kring dess orsaker och förebyggande åtgärder", skriver artikelförfattarna i facktidskriften The Lancet Oncology (doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30479-0).

Källor: The Lancet (www.thelancet.com) och Génèthique (www.genethique.org)