Systematiskt utnyttjande av surrogatmammor i Ukraina

17 september 2018

I hela Ukraina visas reklam för att värva surrogatmammor på bussar och tunnelbana med frågan: "Är du mellan 18 och 35 år? Har du friska barn? Är du fysiskt och psykiskt frisk? Lyder du lagen?" Nu avslöjas hur kvinnor systematiskt utnyttjas av ukrainska surrogatföretag.

En aktuell artikel på det arabiska tv-bolagets Al Jazeeras hemsida beskriver den svåra situationen för ett antal surrogatmammor och till och med för blivande föräldrar som anlitat Ukrainas största reproduktionsklinik, Center for Human Reproduction BioTexCom. Enligt Sergii Antonov, advokat i Kiev som specialiserat sig på reproduktiv medicin, föds varje år mellan 2 000 och 2 500 barn genom surrogatmoderskap i Ukraina, nästan hälften genom BioTexCom. Kliniken anklagas av Al Jazeera för vanvård och undermålig sjukvård för surrogatmammorna.

Ukraina har blivit ett alltmer populärt mål för utländska par som söker prisvärda surrogatbarn sedan det legaliserades 2002. Läs mer >> I genomsnitt kostar ett barn runt 30 000 dollar (ca 270 000 kr) jämfört med mellan 80 000 och 120 000 dollar (720 000-1 milj. kr) i USA.

"Jag delade säng med en annan surrogatmamma"

Surrogatmamman Alina berättar för Al Jazeera om villkoren för surrogatmammorna:

– BioTexCom inhyste oss i en liten lägenhet tillsammans med fyra andra kvinnor, när jag var i graviditetsvecka 32. Jag var tvungen att dela säng med en annan surrogatmamma. Vi var alla mycket stressade. De flesta kvinnor kommer från små byar och befinner sig i hopplösa situationer. Vi tillbringade den första veckan med att bara ligga i sängen och gråta. Vi kunde inte äta. Det här är en typisk situation för surrogatmammor. En representant från BioTexCom besökte lägenheten nästan varje dag för att kontrollera hur vi hade det. Om vi inte var hemma efter klockan fyra på eftermiddagen skulle vi kunna få böta 100 euro. Vi hotades också med böter om någon av oss öppet kritiserade kliniken eller direkt kommunicerade med de biologiska föräldrarna, säger Alina.

Ingen betalning vid missfall

Al Jazeera frågade BioTexCom huruvida de utför hälsokontroller av blivande surrogatmammor, om de får betala böter vid kontakt med den biologiska mamman, och om de tvingas föda på offentliga sjukhus i Kiev, som har låg vårdstandard. Enligt en talesman för kliniken utförs en del undersökningar och kvinnan får tala med både psykolog och advokat. Kvinnans sjukdomshistoria efterfrågas dock inte. Böter förekommer, enligt talesmannen, endast om kvinnan vid sidan om tar emot pengar av de biologiska föräldrarna. Det är också fritt för kvinnorna att föda på privata sjukhus, men då måste de betala själva och kommer inte att ha mycket kvar av sin ersättning för surrogatmoderskapet.

Sam Everingham, chef för organisationen Families Through Surrogacy i Australien, berättar att en del surrogatföretag i Ukraina inte ger någon ersättning till kvinnan om hon får missfall. Vissa företag har säkerställt att de inte kan hållas ansvariga för om något går snett.

Ägaren av BioTexCom, Albert Tochilovsky, åtalades tidigare i år för människohandel, dokumentförfalskning och skatteflykt i Ukraina.

Källor: Al Jazeera (www.aljazeera.com) och BioEdge (www.bioedge.org)