Tillbakagång av antalet aborter i EU

21 mars 2018

Sedan 2005 har det skett en markant tillbakagång av aborter i de flesta av EU-medlemsländer, enligt uppgifter analyserade av nyhetstjänsten Euronews.

Det är kvinnor i Luxemburg, Ungern och Storbritannien som med störst sannolikhet i EU gör abort, enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat om antalet aborter i varje land fördelat på antalet kvinnor i åldern 12-55 år.

Enligt Eurostat är kvinnor som gör abort oftast mellan 20 och 24 år, med undantag för Ungern där aborter huvudsakligen görs av 15-19 åringar. Preventivmedel, inklusive dagen-efter-piller, är receptbelagda i Ungern.

Brister i sexualundervisning

I hela Europa nämns brister i sexualundervisningen som en nyckelfaktor för att förebygga abort. Enligt British Family Planning Association är bristen på kunskap om preventivmedel och hur man använder dem kopplad till det höga antalet tonårsgraviditeter i Storbritannien.

Hjälporganisationen Läkare i Världen uttryckte i en rapport från 2016 oro över den spanska regeringen som de menar behöver förbättra undervisning om abort: "Genomförandet av den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa är nästan noll när det gäller hälsa och sexualundervisning, eftersom det inte finns några budgetmedel", skriver de.

Frankrikes jämställdhetsråd menar att landets sexualundervisning fortfarande är "fragmenterad". Enligt Europarådet är sexualundervisning en viktig social fråga, som ska stärkas under de närmaste åren.

En allmänt nedåtgående trend

Mer än hälften av EU:s medlemsstater upplever en gradvis minskning av aborterna. I Östeuropa är denna tillbakagång mer markant: Slovakien och Estland har sänkt aborttalen till ungefär hälften under de senaste tio åren.

I mer konservativa länder, t.ex. Portugal, där abort legaliserades 2007, och Spanien, där antalet aborter minskat efter en topp för drygt tio år sedan, ses nedgången också. När det gäller Storbritannien och Frankrike, som gör flest aborter i absoluta tal, har siffrorna varit relativt stabila.

Men vissa länder har sett en uppgång. Polen har en ökad efterfråga trots att landet har den strängaste abortlagstiftningen i EU och regeringskampanjer som uppmuntrar medborgare att få fler barn. Under tio år har antalet aborter i Polen ökat från 225 år 2005 till 1 044 år 2015.

Källa: EuroNews (www.euronews.com)