Tillsammans för livet: välbesökt konferens om bemötande vid abort

26 mars 2018

Prolife-organisationen Livsval arrangerade i helgen den första nationella konferensen i Sverige om hur man bemöter någon som funderar på abort.

Dagen inleddes av Respekts ordförande Helena D'Arcy med en historisk tillbakablick och dagens faktaläge gällande abort i Sverige. Sedan talade Åsa-Karin Brunninge, ledamot i Livsval styrelse, om tonårsgraviditet, våldtäkt och kvinnans rätt till sin kropp. Hon fastslog att en stor andel aborter görs för att kvinnan saknar stöd från sin nära omgivning.

Anissa Rose Haney bidrog med musik och förmedlade sin historia om hur hennes föräldrar trots sin ungdom hade bestämt sig för att föda henne.

Joseph Abrahamsson berättade sedan om hur män kan tala om abort, trots att de i många fall utesluts ur dessa samtal. Dagen avslutades med Outi Papunen, som under 14 år mött människor i krisgraviditet och efter abort i Finland. Även hon bekräftade att det oftast är de yttre omständigheterna som leder till aborten. Vid flera samtalstillfällen erbjuder Outi och en grupp volontärer kvinnor i 12 finska städer olika alternativ till abort och ledsagar och hjälper i många fall tills barnen är upp till tre år.

Dagen var ett möte för olika organisationer, grupper och enskilda som alla på olika sätt arbetar för skyddet av det ofödda livet i Sverige, och blev det avstamp för fortsatta ansträngningar som deltagarna hade hoppats på.