Tyska unga kvinnor vill ha alternativa preventivmedel

14 november 2018

När unga kvinnor i Tyskland efterfrågar preventivmedel får de oftast p-piller utskrivna. Nu visar en ny, tysk studie att det finns ett påtagligt intresse för alternativa metoder bland ungdomar.

Enligt en webbstudie bland 2 700 kvinnor mellan 14 och 19 år, som går hos gynekolog, och deras gynekologer, använder 90 procent av de tillfrågade p-piller. Vid rätt användning är Pearlindexet för p-piller 0,1-0,9, dvs. att max nio av 1 000 kvinnor blir oplanerat gravida inom ett år om de tar p-piller och använder dem på helt rätt sätt. Av de tillfrågade använder 2,5 procent inga preventivmedel alls och så många som varannan flicka slarvar och tar inte p-pillren varje dag. Studien publicerades i facktidskriften Geburtshilfe und Frauenheilkunde (doi: 10.1055/a-0684-9838).

Många missar

Totalt 35 procent av flickorna svarade att de hade missat att ta pillret en eller två gånger under de senaste tre månaderna. Ytterligare 11 procent svarade att de glömt bort det under en längre tid. Endast 54 procent hade följt den rekommenderade rutinen. Tonåringarna var därmed mindre tillförlitliga än vad de tillfrågade gynekologerna trodde när de uppskattade att 66 procent inte skulle glömma sina piller. Tillförlitligheten blev inte bättre med mer rutin. En utvidgning av webbstudien till äldre kvinnor visade att resultaten är liknande i alla åldersgrupper.

Cirka två av tre flickor kände sig välinformerade om p-piller. En mer detaljerad undersökning visade dock allvarliga kunskapsbrister; t.ex. var endast 43 procent medvetna om att den föreskrivna hormonbehandlingen förhindrar ägglossning.

Många av flickorna var även dåligt informerade om alternativa metoder. De kunde i genomsnitt räkna upp drygt fem preventivmetoder, men hade lite kunskap om deras funktioner. Endast 21 procent visste att vaginalring liksom p-piller förhindrar ägglossning genom att frisätta hormoner i blodet. Kopparspiralens effekt på mensblödning visste de heller inte mycket om, och om hormonspiralens funktion svarade 80 procent av de tillfrågade fel.

Intresserade av alternativa preventivmetoder

De unga kvinnorna var intresserade av alternativ till p-piller; två av tre kunde tänka sig använda vaginalring istället. Gynekologerna uppskattade däremot att endast 18 procent av tonåringarna skulle vara intresserade av alternativ.

– Många kvinnor är hormontrötta och oroliga pga. rapporter i media. Vi ser allt oftare att de slutar ta p-piller helt plötsligt och väljer hormonfria alternativ istället. Här krävs en omprövning, gynekologer bör vara mer lyhörda för patienters önskemål, säger Patricia G. Oppelt, gynekolog vid universitet Erlangen.

Enligt Patricia G. Oppelt använder allt fler kvinnor mellan 20 och 40 det hormonfria alternativ i form av en preventiv-app, som inte tas upp i webbstudien. Det består av en algoritm för analys av kvinnans kroppstemperatur och observation av livmoderhalssekretet. Därmed bestäms tiden för kvinnans fruktbara dagar. Patricia G. Oppelt anser dock att den metoden är "helt olämplig" för unga kvinnor som börjar med preventivmedel.

Källa: Deutsches Ärztelbatt (www.aerzteblatt.de)