USAID drar tillbaka bidrag till abortkliniker i Afrika

31 maj 2018

Organisationen Marie Stopes International, vars anställda åker från by till by i bl.a. Burkina Faso och erbjuder gratis preventivmedel, rådgivning om familjeplanering och sexuell hälsa samt abort, förväntas avsluta sin verksamhet i landet i juni pga. indragna bidrag.

Verksamheten har hittills helt finansierats med bidrag från USAID, den amerikanska myndigheten för internationellt bistånd, på 1,25 miljoner dollar (ca 11,8 miljoner kr). USAID har dock satt stopp för alla bidrag till Marie Stopes International (MSI) efter att organisationen vägrat följa de bestämmelser om bistånd till organisationer som erbjuder abort, som återupptogs av president Donald Trump i januari 2017. Läs mer >>

Enligt bestämmelserna är all finansiering av utländska icke-statliga organisationer, som utför eller erbjuder råd om abort förbjudet. MSI och International Planned Parenthood (IPPF) är några av dem som vägrat gå med på villkoren. De hävdar att de erbjuder aborttjänster i enlighet med lokala regler och att det är en sista utväg för att förebygga oönskade eller osäkra förlossningar.

Preventivmedelprogram avslutas

Enligt USAID får 733 andra icke-statliga organisationer fortfarande bidrag. I Afrika är MSI och IPPF de två största icke-statliga organisationer som delar ut preventivmedel och ger familjeplaneringsråd. Organisationerna menar att preventivprogrammen är avgörande i Burkina Faso, där fertilitetstalet är 5,5 barn per kvinna.

– Alla kvinnor som har fått gratis preventivmedel kommer att behöva sluta använda dem, eftersom de inte har råd, säger Georges Coulibaly, chef för Marie Stopes i Burkina Faso, till nyhetstjänsten Reuters.

På grund av den indragna finansieringen från USAID har MSI sett sig vara tvungna att avsluta en del av verksamheten i Madagaskar samt 22 av 62 uppsökande vårdteam. I Uganda är 17 av 35 vårdteam indragna och i Zimbabwe, där MSI har stor verksamhet, har hälften av de 1 200 mobila vårdteam som gått från by till by slutat. IPPF har avslutat 22 program i Afrika söder om Sahara och ytterligare några i Togo, Etiopien och Elfenbenskusten. Bidraget till verksamheten Burkina Faso tog slut i april men förlängdes med stöd från Storbritannien till juni.

Andra donatorer tar över

Georges Coulibaly hoppas på att andra donatorer som Hewlett-Foundation, Waterloo- Foundation, FN-befolkningsfond UNFPA och Gates Foundation kommer att träda in i stället.
IPPF:s verksamhet i Burkina Faso har andra bidragsgivare än USAID.

Synen på preventivmedel i Burkina Faso är splittrad. Några religiösa ledare pekar på att de är omoraliska och abort är olagligt, utom i fall av våldtäkt eller om mammans eller barnets liv är i fara. Regeringskampanjer om fördröjt barnafödande av hälsoskäl har dock haft påverkan, liksom i andra västafrikanska länder.

Källa: Independent Online (www.iol.co.za)