22,5 miljoner flickor saknas i Kina och Indien pga. selektiva aborter

29 april 2019

Abort pga. kön har lett till större obalans mellan kön än man tidigare trott, enligt en ny studie.

Det naturliga förhållandet mellan nyfödda pojkar och flickor är 100 flickor på 105 pojkar. Förhållandet snedvrids på många håll på grund av selektiva aborter, enligt en global studie publicerad i facktidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (doi.org/10.1073/pnas.1812593116). Studien gjordes i 202 länder och undersöker hur selektiva aborter påverkar balansen bland könen, med fokus på 12 asiatiska och europeiska länder där föräldrar föredrar få en son. Läs mer >>

Drygt 23 miljoner flickor saknas på grund av könsselektiva aborter i de 12 länderna. Enligt studien finns den största obalansen mellan könen i Kina och Indien; i Kina saknas för närvarande nästan 12 miljoner flickor och i Indien drygt 10 miljoner.

I Kina var obalansen som värst 2005 när endast cirka 100 flickor föddes för varje 118 pojkar. Trots att Kina numera tillåter fler än ett barn per familj har befolkningstillväxten fortsatt att stå stilla på grund av bristen på kvinnor. Läs mer >>

Även i Indien fortsätter könsselektiva aborter trots att det sedan 1994 är förbjudet att fastställa könet på ofödda barn för att motverka obalansen mellan könen. Läs mer >> Lagen efterlevs inte och med tiden har fosterdiagnostik för att ta reda på kön blivit en blomstrande svart marknad. Mellan 2013 och 2015 fanns det 90 kvinnor för varje 100 män i Indien och klyftan har ökat de senaste tio åren.

Varför görs könsselektiva aborter?

Studien pekar ut ytterligare tio länder med obalans mellan könen: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Hongkong, Sydkorea, Montenegro, Taiwan, Tunisien och Vietnam. Det som leder till könsselektiva aborter är förkärleken för söner och förbättrad fosterdiagnostik samt att kvinnor får färre barn, menar studieförfattarna med hänvisning till en FN-studie. Studieförfattarna påpekar även att medicinska aborter har missbrukats.

I hela världen har fertiliteten minskat. Könsselektiva aborter är ett sätt att undvika stora familjer samtidigt som man säkerställer en manlig arvinge. Nödvändiga villkor för könsselektiva aborter är en stor tolerans för abort bland allmänheten och inom vården, tillgång till fosterdiagnostik för tidigt fastställande av könet samt laglig medicinsk abort.

Källor: DownToEarth (www.downtoearth.org.in) och Health Issues India (www.healthissuesindia.com)