Allt fler britter tar livet av sig i Schweiz

28 mars 2019

Nästan 1 500 brittiska medborgare har blivit medlemmar i en av de organisationer som driver dödshjälpskliniker i Schweiz. Förra året fanns 1 341 britter registrerade hos organisationen Dignitas och 135 hos Life Circle.

Antalet britter som blir medlemmar för att kunna ta livet av sig på en klinik i Schweiz har stigit från 836 registrerade 2014 till 1 476 förra året. Den brittiska organisation som arbetar för att få dödshjälp lagligt i Storbritannien, Assisted Dying Coalition, uppskattar att ytterligare minst tio är medlemmar i en tredje schweizisk dödshjälpsorganisation, Ex International. Läs mer >> 

Uppgifterna har tagits fram samtidigt som den brittiska läkarföreningen Royal College of Physicians gör en stor undersökning bland medlemmar om deras syn på dödshjälp. Läs mer >> 

– Det faktum att allt fler blir medlem i dödshjälpsorganisationer i Schweiz är ytterligare bevis på att den brittiska lagstiftningen inte är lämplig. Det är uppenbart att många människor känner att de tillgängliga alternativen i slutet av livet inte räcker för att säkerställa en god död och ett växande antal är beredda att ta saken i egna händer. Genom att neka dem valmöjlighet och kontroll över sin död i Storbritannien outsourcar vi döden till Schweiz och tvingar familjer att stå för kostnaden, säger Tom Davies från organisationen Dignity in Dying, som arbetar för att ändra lagen om dödshjälp i Storbritannien. Läs mer >> 

Enligt den brittiska lagstiftningen riskerar den som hjälper eller uppmuntrar någon att ta sitt liv upp till 14 år i fängelse. Minst 16 personer har varit föremål för förundersökning efter att ha hjälpt anhöriga att resa till schweiziska dödshjälpskliniker, men ingen har åtalats.

Organisationen Care Not Killing arbetar utifrån hållningen att om någon är självmordsbenägen behöver personen stöd och inte hjälp att ta sitt liv. De pekar på oberoende undersökningar som visar att majoriteten av dem som begär dödshjälp känner att de har blivit en börda. Därför efterfrågar de mer stöd till palliativ vård. Läs mer >> 

Källa: The Daily Mirror (www.mirror.co.uk)