Amerikansk läkarförening fortsatt mot dödshjälp

12 februari 2019

Den amerikanska läkarföreningen American College of Physicians uppdaterade nyligen ännu en gång sin manual om medicinsk etik. Föreningens hållning till läkarassisterat självmord och dödshjälp är oförändrad; läkarföreningen tar liksom tidigare avstånd från bägge.

Manualens sjunde upplaga sedan 1984 är tänkt att "underlätta processen att fatta etiska beslut i klinisk praxis, undervisning och medicinsk forskning, och beskriva och förklara etikens grundprinciper samt läkarens roll i samhället och bland kollegor".

Dokumentet innehåller nya avsnitt om aktuella ämnen som telemedicin (medicinsk vård på distans), genetisk testning och sociala medier. Dessutom granskas viktiga ämnen inom bioetik, med ett klart avståndstagande från både läkarassisterat självmord och dödshjälp:

"Läkarföreningen stöder inte legalisering av läkarassisterat självmord och dödshjälp. Efter många överväganden har föreningen dragit slutsatsen att legalisering av läkarassisterat självmord och dödshjälp ger upphov till allvarliga etiska, kliniska och sociala problem. Läkarföreningens och medlemmarnas viktigaste mål, även bland dem som lagligen utför läkarassisterat självmord, bör vara att alla människor kan räkna med god vård genom livets slut, med i möjligaste mån förebyggande eller lindring av lidande, ett ståndfast åtagande för mänsklig värdighet och lindring av smärta och andra symtom samt till stöd för anhöriga. Läkare och patienter måste fortsätta att tillsammans söka svar på problem som orsakas av svårigheter att leva med allvarlig sjukdom före döden, utan att bryta mot läkarens personliga och yrkesmässiga värderingar eller att överge patienten", skriver föreningen i den nya upplagan. Läs mer >> 

Källor: Génèthique (www.genethique.org) och American College of Physicians (www.acponline.org)