Amerikanska läkare röstar återigen mot dödshjälp

12 augusti 2019

Läkarsammanslutningen American Medical Association bekräftar ännu en gång sitt motstånd mot läkarassisterat självmord. Den officiella ståndpunkten är att assisterat självmord strider mot läkarens roll som vårdare, utsätter patienter för risker och är svårt eller omöjligt att kontrollera.

Enligt kardiologen Frederick White från Louisiana, som talade med nyhetstjänsten BioEdge, var omröstningen i mitten av juni kulmen på tre års debatt om läkarassisterat självmord där 392 mot 162 delegater röstade för läkarföreningens fortsatta motstånd mot läkarassisterat självmord.

Även om andelen läkare, som är medlemmar i American Medical Association, är lågt, fungerar den som en sammanslutning av den amerikanska läkarkåren med representanter från vårdmyndigheter och alla större specialistsammanslutningar. Som sådan får dess syn i frågan uppmärksamhet bland beslutsfattare och allmänheten.

Läkarassisterat dödshjälp förespråkades vid omröstningen av företrädare från New Mexico, Vermont, Oregon, Colorado, Kalifornien och avdelningen för medicinstudenter. I Vermont, Oregon, Colorado och Kalifornien är läkarassisterat dödshjälp tillåten.

"Neutral är inte etiskt neutralt"

Att förhålla sig neutral i frågan om läkarassisterat dödshjälp är enligt den amerikanska läkarföreningen American College of Physicians problematiskt eftersom "det är avgörande att ett ansvarsfullt läkarperspektiv hörs när samhällsbeslut fattas" och att "läkaryrket inte bör vara neutralt när det gäller frågor om medicinsk etik". Läs mer >> Daniel Sulmasy, från Kennedy Institute of Bioethics, menar att "ändra åsikt från motstånd till neutral är inte etiskt neutralt, utan en väsentlig övergång från förbud till valfritt". Med andra ord, bristande opposition är ett stilla godkännande. Läs mer >> 

Frederick White varnar för att läkarassisterat självmord snabbt kan utvecklas till allmänt accepterad dödshjälp. I Nederländerna fick 2016 nästan 6 600 personer läkarassisterat självmord eller dödshjälp, vilket utgjorde ca. fem procent av landets dödsfall. Nästan 500 personer dog på dödshjälpskliniker och 212 fick läkarassisterat självmord eller dödshjälp på kliniker för dementa, psykisk sjuka eller äldreboende. Läs mer >> Kanada legaliserade läkarassisterat självmord och dödshjälp 2016. Efter tre år, 2018, var dödshjälp dödsorsaken för över 4 000 medborgare. Läs mer >> 

Viktigt att använda korrekta begrepp

Enligt läkarsammanslutningens etiska råd beskriver begreppet "läkarassisterat självmord" praxisen mest noggrann och skiljer det tydligt från dödshjälp. Begreppen "hjälp att dö" eller "död med värdighet" kan användas för att beskriva antingen dödshjälp eller palliativ-hospice-vård i livets slut. Den dubbeltydigheten är oacceptabelt för att ge etisk vägledning, enligt det etiska rådet.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)