Ännu en folkomröstning om abort – nu i Gibraltar

11 november 2019

Gibraltars regering föreslår en folkomröstning i mars 2020 om legalisering av abort samt att röståldern i folkomröstningen sänks till 16 år. 

Folkomröstningen gäller ett ändringsförslag i brottsbalken, som parlamentet antog tidigare i år för att tillåta abort i Gibraltar under vissa begränsade omständigheter. Enligt folkomröstningslagen från 2015 måste omröstningens resultat omsättas i lag och träda i kraft. 

I Gibraltar är abort förbjuden. Enligt det nya lagförslaget skall abort tillåtas fram till graviditetsvecka 12, vid allvarliga fosterskador, om kvinnans fysiska eller psykiska hälsa är i fara, vid incest och våldtäkt. Samvetsfrihet för läkare skall gälla. Lagförslaget har sitt ursprung i att den brittiska högsta domstolen förra året bestämde att abortlagen i Nordirland, som liknar Gibraltars, inte är förenlig med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Läs mer >>  

– För regeringspartiet Gibraltar Socialist Labour Party är folkomröstningen om abort prioriterad. Vi anser att ändringar i Gibraltars nuvarande abortlag är nödvändiga. En omfattande översyn av frågan har vi redan gjort under vår senaste mandatperiod. Detta följdes av ett brett samhällssamråd. I en känslomässig fråga har regeringen försökt balansera de mycket starka åsikterna från båda sidor. Av denna anledning har vi antagit lagen i parlamentet och lämnar sista ordet till folket i en folkomröstning. Vi får hoppas att, oavsett om det finns ytterligare en Brexit-förlängning efter den 31 januari eller inte, ett datum i mars nästa år blir ett säkert fönster där vi kan hålla folkomröstningen och besluta denna fråga en gång för alla, säger regeringschefen Fabian Picardo till media. 

Källor: The Gibraltar Chronicle (www.chronicle.gi) YGTV (www.yourgibraltartv.com)