Är det etiskt att döva föräldrar väljer att få döva barn?

09 oktober 2019

Det finns en växande mängd litteratur som stödjer döva förälders rätt att använda preimplantatorisk diagnostik (PGD) för att välja döva barn. Jacqueline Mae Wallis, filosof vid universitetet i Bristol i Storbritannien argumenterar i en kontroversiell artikel att detta är moraliskt tillåtet genom att hävda att funktionsnedsättning endast är en mindre olikhet. 

"Selektion för dövhet, med dövhet förstått som en mindre olikhet och uppskattat för dess kulturella identitet, behöver inte innebära moralisk skada", skriver Jacqueline Mae Wallis i facktidskriften Medicine, Health Care and Philosophy. (doi.org/10.1007/s11019-019-09922-6) 

Dövhet ingen begränsning

För majoriteten låter detta falskt, men hon svarar på de vanligaste invändningarna: kommer barnet att skadas? – inte nödvändigtvis. Det kan till och med vara bra för ett barn att vara döv. Det kommer att kunna lära sig teckenspråk; det kommer att vara mer känslig för "förbättrade visuella och vibrationsfulla Qualiaupplevelser" (Qualia, den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser). 

Kommer det att begränsa framtida livsplaner? – inte nödvändigtvis. "Döva skulle kunna svara att vara döv öppnar för framtida livsplaner, som hörande inte kan nå, och att familjer som försöker välja dövhet för sitt barn inte ser den som en begränsning." I själva verket kan ett hörande barn till döva föräldrar känna livet som svårare, argumenterar Jacqueline Mae Wallis vidare. 

Funktionsnedsättning endast en mindre olikhet

Kommer det vara till skada för samhället? – inte nödvändigtvis. "Varje reproduktionsbeslut kommer sannolikt att medföra någon skada för samhället. Varje barns liv kommer att ha vissa begränsade möjligheter och lidanden, beroende på klimat, politik, socioekonomisk status, biologi, osv.", skriver Wallis 

Jacqueline Mae Wallis påpekar vidare, "de flesta personer med funktionsnedsättningar beskriver inte sig själva som sämre, bristfälliga, dysfunktionella osv. utan snarare som friska, hela, funktionella. En del familjer kan ha goda, moraliskt grundade skäl för att välja genetisk dövhet för sina barn", skriver Jacqueline Mae Wallis avslutningsvis. 

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)