Assisterat självmord riskfyllt för funktionshindrade

16 oktober 2019

Den amerikanska institutionen för funktionsnedsatta, National Council on Disability, har publicerat en studie över hur lagstiftningen om assisterat självmord påverkar personer med funktionsnedsättning. Den konstaterar att skyddsåtgärder är ineffektiva och att det finns lite övervakning av missbruk och misstag. 

I åtta amerikanska delstater samt Washington DC får läkare enligt lag förskriva dödliga läkemedel till patienter som har blivit diagnosticerade med en dödlig sjukdom och fått en prognos på upp till sex månader kvar att leva, om en särskild procedur följs.

Smärtlindring beskrivs ofta som den främsta motivationen för att begära assisterat självmord. National Council on Disability (NCD) skriver i sin rapport att de vanligaste skälen som anges för assisterat självmord är direkt relaterade till icke-uppfyllda service- och stödbehov. Dessa borde hanteras genom ny lagstiftning och mer finansiering och inte genom självmord, anser NCD. Läs mer >>  

"Billigt avslut mot dyr behandling"

– Utgångspunkten för lagstiftningen om assisterat självmord är att kunna erbjuda människor i livets slutskede ytterligare valmöjligheter. Men i praktiken försvinner de när lågkostnadsalternativet att avsluta livet står mot dyra behandlingar som förlänger eller underlättar livet, säger Neil Romano, ordförande för National Council on Disability. Läs mer >>  

När NCD undersökte erfarenheterna i Oregon, där assisterat självmord har varit lagligt i 20 år, fann de att listan över villkor för assisterat självmord har utvidgats avsevärt över tid och inkluderar nu många funktionshinder som, när de behandlas korrekt, inte slutar med döden, som t.ex. ledinflammation, diabetes och njursvikt. Läs mer >> 

Riskerna för personer med funktionsnedsättningar där assisterat självmord är legaliserat innebär även att fler självmord förekommer och skyddsåtgärder mot självmord försämras både i stater med legaliserat assisterat självmord och där det har lagts fram lagförslag. 

Skyddsåtgärder fungerar inte

NCD pekar i sin rapport på de påstådda skyddsåtgärders begränsningar:

  • Försäkringsbolag har förnekat patienter dyr och livsuppehållande medicinsk behandling, men erbjudit att subventionera dödliga läkemedel, vilket potentiellt kan leda till att patienter dör i förtid. Läs mer >> 
  • Felaktiga diagnoser av terminal sjukdom kan leda till att oroliga patienter påskyndar döden.
  • Även om rädsla och depression ofta driver förfrågningar om assisterat självmord, förekommer hänvisning till psykologisk utvärdering extremt sällan innan läkare skriver ut dödliga läkemedel. Läs mer >> 
  • Ekonomiska och emotionella påtryckningar kan snedvrida patientens val. Läs mer >> 
  • Patienter kan "läkarshoppa" obegränsat för att hitta en läkare som bekräftar en kollegas intyg och skriver ut dödliga läkemedel.
  • Bevis på tilltagande antal självmord i stater där assisterat självmord är lagligt finns i flera studier.

NCD påpekar också att alla nationella sammanslutningar för personer med funktionsnedsättning, som har tagit ställning gällande assisterat självmord, är emot detta.

Källor: MercatorNet (www.mercatornet.com) och BioEdge (www.bioedge.org)