Åtta amerikanska delstater tillåter abort fram till förlossningen

04 februari 2019

Innan New York i slutet av januari legaliserade abort fram till förlossningen var det redan tillåtet i sju andra delstater samt huvudstaden Washington DC. Men många amerikanska läkare ifrågasätter lagstiftningen, eftersom det inte finns någon sjukdom där en sen abort är bättre än att kvinnan föder barnet levande.

Även de delstater där sena aborter är förbjudna tillåter undantag under vissa omständigheter, enligt en rapport från amerikanska Guttmacher Institute. Ofta är det domstolar som i vissa fall upphäver begränsningar med hänvisning till bristande hänsyn till enskilda kvinnors medicinska tillstånd eller läkarens bedömning om livsduglighet.

De delstater som tillåter abort fram till förlossningen är nu Alaska, Colorado, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, New York, samt Washington DC. Läs mer >> 

För att bevara kvinnans liv

Enligt Guttmacher Institute förbjuder majoriteten av USA:s 50 delstater abort från och med en viss tidpunkt under graviditeten. För 17 delstater gäller tidpunkten för livsduglighet som gräns, och två delstater förbjuder abort efter graviditetsvecka 29. I 17 delstater drar man gränsen för abort när fostret kan känna smärta, vilket beräknas vara vid cirka 20 veckor efter befruktning eller 22 veckor efter kvinnans sista menstruation.

Omständigheterna under vilka sena aborter är tillåtna varierar från delstat till delstat. 19 delstater motiverar sena aborter med viljan att bevara kvinnans liv eller hälsa medan 20 förbjuder dem helt förutom när det gäller att rädda kvinnans liv och fysiska hälsa och fyra endast tillåter sen abort för att rädda kvinnans liv.

En del delstater kräver att ytterligare en läkare medverkar vid sena aborter. I 14 delstater är det för att omhänderta ett eventuellt överlevande barn medan nio delstater kräver ett intyg av en andra läkare om att aborten är medicinskt nödvändig.

Abort räddar inte liv

Många läkare i USA har reagerat på argumenteringen, som användes under debatten i delstaten New York, om att sen abort måste tillåts för att rädda kvinnors liv. Flera experter poängterar att det inte finns något tillstånd där en sen abort är bättre än att kvinnan föder barnet levande:

– Det finns absolut ingen medicinsk orsak till att döda ett ofött barn vid slutet av graviditeten. Om graviditetskomplikationer sätter mammans liv i fara måste vi ibland förlösa barnet tidigt, men det sker alltid med syftet att göra vad vi kan för att säkra barnet också. Vi behöver inte döda det, säger gynekologen Omar L. Hamada från Tennessee till nyhetstjänsten Fox News.

Akut abort finns inte

Han får medhåll av Sarah Cleveland, som har arbetat som ultraljudstekniker i mer än 15 år:

– Om det rör sig om en verklig nödsituation avslutas graviditeten genom ett akut kejsarsnitt för att rädda mammans liv. Barnet tas ut väldigt tidigt men vårdas. En sen abort tar två till tre dagar. Ingen livshotande nödsituation får ta tre dagar att behandla. En akut abort finns inte, säger Sarah Cleveland till nyhetstjänsten Christian News.

Källor: Christian News Network (christiannews.net), Fox News (www.foxnews.com), Christian Post (www.christianpost.com) och Guttmacher Institute (www.guttmacher.org)